Facebook

Stahovat (kůru) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu stahovat (kůru).

Význam: Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

drhnout

Drhnout znamená silně třít (např. kartáčem) nebo hladit (např. rukou) až do dosáhnutí požadovaného efektu.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

obírat se

Obírat se znamená obcházet platná pravidla a vyhýbat se spravedlivosti.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

vykořisťovat

Vykořisťování je soustavné zneužívání ekonomického, sociálního nebo politického postavení druhé strany.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.