Facebook

Drhnout (podlahu) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu drhnout (podlahu).

Význam: Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

vykořisťovat

Vykořisťování je forma zneužívání moci k získávání zisku nebo výhod za účelem obohacení se na úkor jiných.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

stahovat

Stahovat znamená získat data z internetu pomocí počítače.

šprtat se

Snažit se studovat a být dobře informován; být zvídavý a chápat podstatu věcí.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

loupat se

Loupat se znamená vystupovat z jednoho místa na druhé, obyčejně bez jakékoli pomoci.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

obírat se

Obírat se znamená obcházet platná pravidla a vyhýbat se spravedlivosti.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.