Facebook

Obírat - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu obírat.

Význam: Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

olupovat

Olupování je velmi starý proces odstraňování vrstvy povrchu či materiálu. Může být mechanický nebo chemický a je často používán pro čištění, obnovu a úpravu objektů.

okrádat

Okrádat: činit krádež, loupit, ukrátit někomu jeho věci nebo peníze.

připravovat (o čas)

Připravovat se znamená proces přípravy, přípravy plánu nebo postupu k dosažení cíle.

otrhávat

Otrhávat znamená rychle a násilně odtrhnout, odlomit nebo oddělit.

očesávat (ovoce)

Očesávání ovoce je proces odstraňování plodů z jejich stonků.

jíst rybu

Jíst rybu je konzumace rybího masa, která může být připravena na mnoho různých způsobů a může být součástí mnoha druhů jídel.

osahávat (ženskou)

Osahávat ženskou znamená prozkoumávat její tělo, aby se zjistilo, co se líbí a co ne.

omakávat

Omakávat znamená upravit, promíchat nebo doplnit nějakou ingredienci do jídla, aby se zvýšila jeho chuť.

Podobná synonyma

potřeba jíst

Potřeba jíst je nezbytnost pro život, protože jídlo poskytuje energii a živiny, které tělo potřebuje k fungování.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

ulovit (rybu)

Ulovit rybu znamená chytit, zachytit nebo získat rybu pomocí rybolovu, sítí nebo jiných metod.

připravovat se

Připravovat se znamená získávat informace, vytvářet plány a dělat vše potřebné k dosažení vytčených cílů.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

dobře jíst

Dobré jídlo je jídlo, které je zdravé a chutné; může být domácí, jídlo z restaurace, nebo jídlo, které si připravíte sami.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

připravovat

Připravovat znamená předem se připravit na něco; vyřídit si veškeré potřebné úkony, aby bylo připraveno na danou událost.

připravovat (pomstu)

Pomstu připravovat: příprava na provedení odplaty.

připravovat (svatbu)

Příprava svatby: organizovat všechny potřebné služby, vybrat termín, pozvat hosty, připravit obřad a hostinu.

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

jíst s chutí

Jíst s chutí znamená jíst s radostí, s vášní a oblibou, aby se jídlo stalo zážitkem.

stahovat

Stahovat znamená získat data z počítačové sítě, např. z internetu, a uložit je na lokální počítač.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

vykořisťovat

Vykořisťování je forma zneužívání moci, která umožňuje jedné skupině ovládat druhou, často i využívat její pracovní nebo finanční síly k vlastnímu prospěchu.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

jíst (nenasytně)

Jíst nenasytně znamená jíst neustále a v nezdravém množství, často i tehdy, když člověk není hladový.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

ovoce

Ovoce jsou plody rostlin, které jsou obvykle sladké a jedlé, a které se používají k jídlu, pečení a vytváření nápojů.

jíst <kde>

Jíst je verbální činnost, která znamená konzumovat potravu nebo jiné látky.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

protrhat (ovoce)

Protrhat ovoce znamená rozdrtit ho a rozdělit na menší kousky.