Facebook

šprtat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu šprtat.

Význam: Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

dřít

Pracovat intenzivně a s velkým nasazením, vynaložit veškerou energii a úsilí.

šrotit

Rozdělení nebo zničení starých nebo nepotřebných věcí, například strojů, aut nebo elektroniky.

Podobná synonyma

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

dřít (drsným)

Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

drhnout

Drhnout znamená otírat něco tvrdou houbou nebo kartáčem, aby se odstranily nečistoty.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

dřít se

Dřít se znamená usilovně a intenzivně pracovat, obvykle fyzicky nebo na něčem obtížném.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

vykořisťovat

Vykořisťování je týrání, útlak nebo zneužívání někoho či něčeho k osobní nebo skupinové výhodě.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

obírat se

Obírat se znamená získávat něčí majetek bez právního důvodu, případně používat lichvu (nezákonné půjčování peněz).

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.