Facebook

šprtat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu šprtat.

Význam: Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

dřít

Pracovat intenzivně a s velkým nasazením, vynaložit veškerou energii a úsilí.

šrotit

Rozdělení nebo zničení starých nebo nepotřebných věcí, například strojů, aut nebo elektroniky.

Podobná synonyma

drhnout

Drhnout znamená kartáčovat, třít či hrubě čistit povrch tlakem nebo pohybem kartáče.

dřít se

Pracovat tvrdě, soustředěně a ve velkém tempu; velmi intenzivně a s velkou snahou dosáhnout cíle.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

obírat se

Obírat se znamená získávat něčí majetek bez právního důvodu, případně používat lichvu (nezákonné půjčování peněz).

vykořisťovat

Vykořisťování je soustavné zneužívání ekonomického, sociálního nebo politického postavení druhé strany.

dřít se <s čím>

Dřít se: intenzivně, důsledně a systematicky pracovat na něčem.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

stahovat

Stahovat znamená získat data z počítačové sítě, např. z internetu, a uložit je na lokální počítač.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.