Facebook

Vykořisťovat (sedláky) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vykořisťovat (sedláky).

Význam: Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

stahovat

Stahovat znamená kopírovat data z internetu do počítače.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

drhnout

Drhnout znamená kartáčovat, třít či hrubě čistit povrch tlakem nebo pohybem kartáče.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

šprtat se

Snažit se studovat a být dobře informován; být zvídavý a chápat podstatu věcí.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

obírat se

Oblékat se rafinovaně a stylově, nebo manipulovat s druhými, aby se vám dostalo výhod.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

obírat se <čím>

Obírat se čímsi znamená vyhnout se něčemu, získat něco nebo se vyhnout nějaké situaci.