Facebook

Drtit - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu drtit.

Význam: Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

rozbíjet (kámen)

Rozbíjet = rozdělovat kámen na menší části, rozdrtit, rozrušit.

rozdrcovat

Třít, roztlačovat, mlátit nebo rozdráždit do prášku nebo jemných kousků.

roztloukat

Roztloukat znamená rozbít na malé kousky nebo na prach.

tříštit

Tříštit znamená rozdělit nebo rozbít na menší části.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená bojovat s nepřítelem, aby byl porazen a podroben.

ničit

Ničit: zničit, poškodit, rozbít, zmařit, zlikvidovat.

krušit

Krušit znamená třít, štěpat nebo rozdrtit něco na menší kusy.

skličovat

Skličovat znamená donucovat někoho ke splnění něčeho, vyvíjet na něj tlak, naléhat na něj.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

Podobná synonyma

vykořisťovat

Vykořisťování je týrání, útlak nebo zneužívání někoho či něčeho k osobní nebo skupinové výhodě.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

kámen

Kámen je tvrdý, neporézní přírodní materiál, vyrobený z minerálů, který se vyskytuje v různých tvarů, barvách a velikostech.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

obírat se <čím>

Obírat se čím je vykrádat; bezcitně využívat či okrádat někoho o jeho majetek či práva.

drhnout

Drhnout znamená silně třít (např. kartáčem) nebo hladit (např. rukou) až do dosáhnutí požadovaného efektu.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat obtíže nebo odolávat pokušení, aby bylo dosaženo vyššího cíle.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

obírat se

Obírat se znamená získávat něčí majetek bez právního důvodu, případně používat lichvu (nezákonné půjčování peněz).

brousit (kámen)

Broušení je technika, která má za cíl zlepšit hladkost, tvar a vzhled kamene, kovu nebo jiného materiálu.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

ničit <koho n. co>

Ničit znamená fyzicky nebo psychicky poškozovat, znehodnocovat nebo dokonce zcela zničit.

likvidovat (nepřítele)

Likvidovat znamená fyzicky nebo ekonomicky zničit, zrušit nebo odstranit.

ničit (jedem)

Ničit znamená rušit, poškozovat nebo zničit.

rozbíjet (talíře)

Rozbíjet: rozdělovat na menší kusy, rozdrtit, zničit.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

porazit (nepřítele)

Porazit znamená vyhrát nad nepřítelem, zdolat ho nebo uspět v boji.

ničit <co>

Ničit: způsobovat trvalou nebo dočasnou zkázu, napáchat škodu, rozrušovat.

rozbíjet

Rozbíjet znamená rozdělit nebo rozdrtit na menší kusy.

ničit (ohněm)

Ničit ohněm znamená destruovat, zničit nebo zdevastovat něco ohněm.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

přemáhat <co>

Přemáhat: bojovat, snažit se překonat překážky, odolávat nebo porazit nepříznivé okolnosti.

vybrousit (kámen)

Vybrousit znamená odstranit všechny nerovnosti na povrchu kamene díky brusnému nástroji.