Facebook

Drtit - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu drtit.

Význam: Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

rozbíjet (kámen)

Rozbíjet = rozdělovat kámen na menší části, rozdrtit, rozrušit.

rozdrcovat

Třít, roztlačovat, mlátit nebo rozdráždit do prášku nebo jemných kousků.

roztloukat

Roztloukat znamená rozbít na malé kousky nebo na prach.

tříštit

Tříštit znamená rozdělit nebo rozbít na menší části.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená bojovat s nepřítelem, aby byl porazen a podroben.

ničit

Ničit: zničit, poškodit, rozbít, zmařit, zlikvidovat.

krušit

Krušit znamená třít, štěpat nebo rozdrtit něco na menší kusy.

skličovat

Skličovat znamená donucovat někoho ke splnění něčeho, vyvíjet na něj tlak, naléhat na něj.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

Podobná synonyma

rozbíjet

Rozbíjet znamená rozdělit nebo rozdrtit na menší kusy.

drhnout

Drhnout znamená otírat něco tvrdou houbou nebo kartáčem, aby se odstranily nečistoty.

rozbíjet (židle)

Rozbíjet znamená fyzicky rozdělit nebo roztrhat, obvykle používané k rozdělení nábytku, jako jsou židle.

náhrobní kámen

Náhrobní kámen je kamenický výtvor, který se umísťuje na hrob jako památka na zesnulou osobu.

obírat se <čím>

Obírat se čím je doslova přísně obcházet, vyhýbat se čemu, vyhnout se tomu.

naložit (do kamen)

Naložit (do kamen): přenést kameny na místo, kde jsou potřeba.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

přemáhat <co>

Přemáhat znamená usilovat o dosáhnutí něčeho tím, že se bojuje proti nepříznivým okolnostem nebo silám.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

rozbíjet (nábytek)

Rozbíjet znamená rozdělit, roztrhat nebo rozbití nábytek, často silou.

obírat se

Oblékat se rafinovaně a stylově, nebo manipulovat s druhými, aby se vám dostalo výhod.

ničit <co>

Ničit: způsobovat trvalou nebo dočasnou zkázu, napáchat škodu, rozrušovat.

brousit (kámen)

Broušení je technika, která má za cíl zlepšit hladkost, tvar a vzhled kamene, kovu nebo jiného materiálu.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

likvidovat (nepřítele)

Likvidovat znamená fyzicky nebo ekonomicky zničit, zrušit nebo odstranit.

vykořisťovat

Vykořisťování znamená využívání práce jiných lidí pro vlastní prospěch.

kámen (oblý)

Kámen (oblý) je přírodní materiál, který se často používá ve stavebnictví, architektuře, zahradnictví a dekorativních uměleckých dílech.

šprtat se

Snažit se studovat a být dobře informován; být zvídavý a chápat podstatu věcí.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.