Facebook

Rozdírat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu rozdírat.

Význam: Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

drásat

Drásat (česky škrábat) znamená hrubě třít, hladit, čistit nebo škrábat povrch.

rozervávat

Rozervávat znamená rozdělit na menší části, zlomit na kousky nebo přeložit.

Podobná synonyma

vykořisťovat

Vykořisťovat znamená využívat někoho nebo něco ve vlastní prospěch, často za účelem získání majetku nebo výhod.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

šprtat se

Snažit se studovat a být dobře informován; být zvídavý a chápat podstatu věcí.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

stahovat

Stahovat znamená kopírovat data z internetu do počítače.

dřít

Dřít znamená intenzivně pracovat, soustředit se a usilovat o výsledek.

obírat se <čím>

Obírat se čímsi znamená vyhnout se něčemu, získat něco nebo se vyhnout nějaké situaci.

dřít se

Dřít se znamená mít velkou a dlouhotrvající snahu, úsilí a energii ve snaze dosáhnout cíle.

raný

Raný: Skoro, předčasný, brzy, dřívější, časný, anticiapovaný.

dřít (drsným)

Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.