Facebook

Vykořisťovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vykořisťovat <koho>.

Význam: Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

vymáhat <co na kom>

Vymáhat na někom práva, nároky, požadavky, vyžadovat, aby byly respektovány.

vynucovat

Vynucovat znamená prosazovat určité požadavky silou nebo násilím.

Podobná synonyma

vymáhat <co>

Vymáhat znamená dosáhnout plnění něčeho, co je požadováno, například právního nároku.

vynucovat si

Násilně dosáhnout něčeho, čemu se nedá přirozeně vyhnout.

vynucovat <co>

Vynucovat znamená silou donutit někoho k něčemu; zajišťovat, že se něco stane a dodrží se.

vymáhat

Vymáhat znamená nalézt a vynutit si splnění něčí povinnosti nebo požadavku.

vynucovat <co na kom>

Vynucovat znamená naléhat na někoho, aby udělal něco, co nechce nebo nechce udělat včas.