Facebook

Loupat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu loupat.

Význam: Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

odlamovat

Odlamovat znamená rozdělovat něco na menší části nebo oddělovat jednotlivé části.

odtrhávat

Odtrhávat znamená oddělovat části nebo částice od sebe, odloučit je od sebe.

vrhat (pohledy)

Vrhat pohledy znamená pozorovat někoho nebo něco intenzivním, zvídavým pohledem.

Podobná synonyma

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

vykořisťovat

Vykořisťování je týrání, útlak nebo zneužívání někoho či něčeho k osobní nebo skupinové výhodě.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

drhnout

Drhnout znamená pohybovat se po povrchu něčeho s drsnou hrubou částí něčeho jako kartáč nebo štětec, aby se odstranila nečistota.

oloupat (kůru)

Odstranit kůru ze zvoleného předmětu; odloupnout kůru.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

vrhat (mláďata)

Vrhat mláďata znamená jejich úmyslné přemístění do jiného prostředí.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

vrhat

Vrhat znamená házet nebo odhazovat něco pryč.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

stahovat

Stahovat znamená získat data z počítačové sítě, např. z internetu, a uložit je na lokální počítač.

biflovat se

Biflovat se znamená systematicky se učit postupy, informace a rutiny, aby se výsledky získaly rychle a bez chyb.

vrhat <co>

Vrhání: házení nebo odhazování něčeho či někoho.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

obírat se <čím>

Obírat se čímsi znamená vyhnout se něčemu, získat něco nebo se vyhnout nějaké situaci.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

vrhat se

Vrhat se znamená odhodlaně se pouštět do čehokoli s velkou energií a odhodláním.