Facebook

Loupat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu loupat.

Význam: Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

odlamovat

Odlamovat znamená rozdělovat něco na menší části nebo oddělovat jednotlivé části.

odtrhávat

Odtrhávat znamená oddělovat části nebo částice od sebe, odloučit je od sebe.

vrhat (pohledy)

Vrhat pohledy znamená pozorovat někoho nebo něco intenzivním, zvídavým pohledem.

Podobná synonyma

drhnout

Drhnout znamená silně třít (např. kartáčem) nebo hladit (např. rukou) až do dosáhnutí požadovaného efektu.

vrhat <co>

Vrhání: házení nebo odhazování něčeho či někoho.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

obírat se

Obírat se znamená získávat něčí majetek bez právního důvodu, případně používat lichvu (nezákonné půjčování peněz).

vrhat se

Vrhat se znamená odhodlaně se pouštět do čehokoli s velkou energií a odhodláním.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

stahovat

Stahovat znamená kopírovat data z internetu do počítače.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

vykořisťovat

Vykořisťování je forma ekonomické nebo sociální exploatace, kdy jedna skupina lidí vyžaduje práci nebo přístup k zdrojům od druhé skupiny za nečestné podmínky.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

obírat se <čím>

Obírat se čím je vykrádat; bezcitně využívat či okrádat někoho o jeho majetek či práva.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

vrhat

Vrhat: házet, vhazovat, vyhazovat, vyhazovat (z místa), házet (předmět) do vzdálenosti.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

odlupovat se (kůže)

Odlupování se kůže je proces, při kterém se kůže postupně odlupuje od těla.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

vrhat (mláďata)

Vrhat mláďata znamená jejich úmyslné přemístění do jiného prostředí.