Facebook

Biflovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu biflovat.

Význam: Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

učit se <co> nazpaměť

Učit se nazpaměť znamená naučit se postup, informace, vědomosti nebo dovednosti natolik dobře, aby byly k dispozici okamžitě po jejich požadování.

dřít

Dřít je namáhavá fyzická práce; obecně se používá pro silnou snahu nebo úsilí vykonávat něco.

zupat se

Zupat se znamená jíst velmi pomalu a jemně, žvýkat, rozmělnit jídlo na menší části.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

drhnout

Drhnout znamená silně třít (např. kartáčem) nebo hladit (např. rukou) až do dosáhnutí požadovaného efektu.

stahovat

Stahování je proces získávání souborů nebo dat z internetu nebo jiné sítě.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

dřít (drsným)

Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

učit

Učení je proces, při kterém se člověk učí novým informacím a dovednostem.

dřít se

Dřít se znamená mít velkou a dlouhotrvající snahu, úsilí a energii ve snaze dosáhnout cíle.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit slupku tak, aby byl odhalen zeleninový podklad.

obírat se

Oblékat se rafinovaně a stylově, nebo manipulovat s druhými, aby se vám dostalo výhod.

učit (na universitě)

Učit na univerzitě znamená předávat studentům informace, znalosti a dovednosti prostřednictvím výuky, vedení diskusí a pomoci při zkoumání.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

loupat se

Loupat se znamená vystupovat z jednoho místa na druhé, obyčejně bez jakékoli pomoci.

šidit (zákazníka)

Šidit zákazníka znamená manipulovat s cenou výrobku nebo služby, aby se z ní získal zisk.

obírat se <čím>

Obírat se čímsi znamená vyhnout se něčemu, získat něco nebo se vyhnout nějaké situaci.

učit se

Učit se znamená získávat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím studia, cvičení, diskuze a zkušenosti.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.