Facebook

Biflovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu biflovat.

Význam: Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

učit se <co> nazpaměť

Učit se nazpaměť znamená naučit se postup, informace, vědomosti nebo dovednosti natolik dobře, aby byly k dispozici okamžitě po jejich požadování.

dřít

Dřít je namáhavá fyzická práce; obecně se používá pro silnou snahu nebo úsilí vykonávat něco.

zupat se

Zupat se znamená jíst velmi pomalu a jemně, žvýkat, rozmělnit jídlo na menší části.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

učit se

Učit se znamená získávat nové znalosti a dovednosti.

klást (podlahu)

Položit podlahu, umístit ji na základovou konstrukci, připevnit ji k podkladu.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.

drhnout

Drhnout znamená rychle a silou třít; například při čištění podlahy nebo kartáčování veškerého odumřelého chmýří.

vykořisťovat

Vykořisťování je forma ekonomické nebo sociální exploatace, kdy jedna skupina lidí vyžaduje práci nebo přístup k zdrojům od druhé skupiny za nečestné podmínky.

dřít se

Dřít se znamená usilovně a intenzivně pracovat, obvykle fyzicky nebo na něčem obtížném.

drtit (obilí)

Drtit obilí znamená rozdrtit jej na menší kousky, aby se dalo využít pro krmení zvířat nebo pro výrobu mouky.

loupat (brambory)

Loupat brambory znamená odstranit kůru a případně i očka z brambor broušením, loupáním nebo jiným mechanickým způsobem.

obírat se

Obírat se znamená obcházet platná pravidla a vyhýbat se spravedlivosti.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

loupat (v zádech)

Loupat znamená jemně odstraňovat pokožku kůže, například ve formě škrábání, aby se odstranila bolavá nebo rohovatá kůže.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

učit

Učit se rozumí jako proces sběru, zpracování a uchování informací a zkušeností.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

odírat (zákazníky)

Vyžadovat od zákazníků neoprávněně vysoké úplatky, aby získali to, co jim náleží.

dřít (drsným)

Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

odírat (zákazníka)

Odírat zákazníka znamená vyžadovat neúměrně vysoké ceny za produkty nebo služby.

stahovat

Stahování je proces získávání souborů nebo dat z internetu nebo jiné sítě.

učit (na universitě)

Učit na univerzitě znamená předávat studentům informace, znalosti a dovednosti prostřednictvím výuky, vedení diskusí a pomoci při zkoumání.

obírat se <čím>

Obírat se čím je vykrádat; bezcitně využívat či okrádat někoho o jeho majetek či práva.

zupat

Zupat znamená kousat, žvýkat, olizovat, stahovat nebo trhat sousta.

učit se (zpaměti)

Učit se znamená získávat znalosti a dovednosti z různých zdrojů a jejich dlouhodobé zapamatovávání.