Facebook

Biflovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu biflovat.

Význam: Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

učit se <co> nazpaměť

Učit se nazpaměť znamená naučit se postup, informace, vědomosti nebo dovednosti natolik dobře, aby byly k dispozici okamžitě po jejich požadování.

dřít

Dřít je namáhavá fyzická práce; obecně se používá pro silnou snahu nebo úsilí vykonávat něco.

zupat se

Zupat se znamená jíst velmi pomalu a jemně, žvýkat, rozmělnit jídlo na menší části.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

šidit

Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

Podobná synonyma

odlupovat (kůru)

Odstranit část kůry (kůry) s pomocí hrubé síly nebo nástroje.

vykořisťovat

Vykořisťování je týrání, útlak nebo zneužívání někoho či něčeho k osobní nebo skupinové výhodě.

drtit <co>

Drtit je rozmělňovat, rozbíjet na malé části, rozdrtit.

učit se

Učit se znamená získávat nové znalosti, dovednosti nebo schopnosti prostřednictvím studia, zkušeností nebo tréninku.

drhnout

Drhnout znamená kartáčovat, třít či hrubě čistit povrch tlakem nebo pohybem kartáče.

dřít se

Dřít se znamená usilovně a intenzivně pracovat, obvykle fyzicky nebo na něčem obtížném.

rozdírat (ránu)

Rozdírat znamená způsobit, že se rána zvětší, zhorší, rozšíří nebo prohloubí.

šprtat se

Soustředěné a intenzivní studium, kdy člověk pečlivě zkoumá danou tématiku, aby dosáhl co nejlepších výsledků.

učit

Učit se: proces získávání znalostí, dovedností a přesvědčení prostřednictvím studia, výuky a tréninku.

dřít (drsným)

Dřít znamená tvrdě pracovat, snažit se a odhodlaně postupovat za svým cílem.

čistit (podlahu)

Odstranit nečistoty z povrchu podlahy, aby byla čistá a hygienická.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.

obírat se

Obírat se znamená získávat něčí majetek bez právního důvodu, případně používat lichvu (nezákonné půjčování peněz).

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

nazpaměť

Nazpaměť je schopnost bezděčného uchování informací v paměti, která je dostupná pro pozdější vybavování.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

vymýt (podlahu)

Vymýt podlahu znamená důkladně ji očistit od nečistot a nečistot.

stahovat

Stahovat znamená kopírovat data z internetu do počítače.