Facebook

Dojít k závěru - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dojít k závěru.

Význam: Dospět k závěru, získat odpověď nebo konkrétní názor na základě analyzovaných informací.

učinit závěr

Dospět k závěru, vyvodit závěry z dostupných informací.

rozhodnout

Rozhodnout znamená udělit definitivní verdikt nebo vyřešit problém nebo otázku.

Podobná synonyma

závěr

Závěr je vyhodnocení, souhrn nebo závěrečný verdikt daného tématu.

rozhodnout se <pro co>

Rozhodnout se pro co: vybrat si něco po důkladném zvážení všech alternativ.

rozhodnout se

Rozhodnout se znamená vybrat si mezi možnostmi nebo vyřešit problém tím, že se učiní určité rozhodnutí.

učinit

Učinit znamená provedení činnosti nebo akce, aby se dosáhlo nějakého cíle.

rozhodnout (o vině)

Udělit rozhodnutí o vině nebo nevině osoby.

učinit možným

Učinit možným: realizovat, uskutečnit, zajistit, usnadnit.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

učinit méně hodnotným

Snížit hodnotu; devalvovat.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

dolehnout (závěr)

Dolehnout znamená dopadnout, stihnout, či dosáhnout závěru, konečného výsledku.

učinit <co pro koho>

Učinit: vykonat něco pro někoho; uskutečnit, uskutečnit činnost, aby se něco splnilo.

činit závěr

Dospět k závěru, získat znalosti o daném tématu a přijmout závěrečné rozhodnutí.

učinit rozhodnutí

Přijmutí jasného a závazného rozhodnutí.