Facebook

Akce (politická) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu akce (politická).

Význam: Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

tažení

Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

agitace

Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

propagace

Propagace je aktivita zaměřená na šíření informací o produktech, službách nebo jiných myšlenkách.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

Podobná synonyma

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: význam je shrnutím toho, čemu předchází, co se vysvětluje nebo čeho je dosaženo.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nebrat v úvahu, ignorovat.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

tažení (dlouhé)

Tažení je označení pro vojenskou operaci, která může být vedena v boji na území nepřítele.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

odhodlávat se <k čemu>

Odhodlávat se znamená mít odvahu a víru a přijmout rozhodnutí konat něco.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená udělat výraz obličeje, který říká, že člověk je překvapen nebo že je to pro něj nečekané.

období

Období je časový úsek, ve kterém se odehrává nějaká událost, činnost nebo stav.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.