Facebook

Zabránit <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zabránit <čemu>.

Význam: Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

zachytit <co>

Zachytit: přijmout, uchopit, dokumentovat či zaznamenat.

podepřít

Podepřít znamená poskytnout podporu, zabezpečit nebo udržet něco nebo někoho v bezpečí.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.

zablokovat <co>

Zablokovat znamená zastavit nebo omezit přístup, použití nebo funkčnost.

zatknout <koho>

Zatknout znamená vzít do vazby a odevzdat ho k vyšetřování a trestnímu stíhání.

chytit

Chytit se rozumí zachytit, uchopit, zmocnit se něčeho či někoho.

dopadnout

Dopadnout znamená dosáhnout výsledku, který má vliv na další události nebo postupy.

pustit

Uvolnit, odstranit nebo odpoutat.

absorbovat <co>

Absorbovat: přijmout nebo pohlcovat (plně nebo částečně) určitou věc.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

Podobná synonyma

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

líbat <koho>

Líbat někoho znamená polibek na tvář či rty, často projevení lásky, přátelství nebo náklonosti.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

vybízet <koho>

Vybízet znamená pobízet či vyzývat k činu, jednání nebo k názoru.

blahořečit <koho>

Blahořečit znamená oslavovat, chválit nebo uznávat činy nebo člověka.

pohřbít <koho>

Pohřbít znamená provést rituál pohřbu, kterým se zemřelý uctí a jeho tělo se pohřbí do hrobu.

vyrozumívat <koho>

Vyrozumívat znamená přenést informaci či sdělení od jednoho člověka druhému.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená zneuctívat, pošpinit, znemožnit, znehodnotit, poškodit, zneužít či zdevastovat.

okouzlovat <koho>

Okouzlovat: vyvolávat u druhých očarování přítomností a slovy.

strčit <do koho>

Strčit znamená fyzicky tlačit nějakou osobu nebo předmět do něčeho nebo někoho.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

vysledovat <koho>

Vysledovat znamená zjistit informace o člověku nebo věci, aby se dosáhlo cíle.

zavírat <koho>

Uzavřít, začít nebo dokončit něco nebo někoho; odříznout, omezit nebo omezovat přístup k něčemu nebo k někomu.

odsoudit <koho>

Odsoudit znamená udělit jim trest nebo potrestat za jejich činy nebo chování.

vidět <koho n. co>

Vidět - pozorovat, zaznamenat, spatřit očima; získat informace o čemkoliv či někom prostřednictvím smyslů.

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

vyčerpávat <koho> (nervově)

Vyčerpávat se znamená vyčerpat fyzickou či psychickou sílu, čímž člověk trpí únavou a vyčerpáním.

škádlit <koho>

Škádlit: dráždit (někoho) legračními poznámkami či dotazy s cílem vyvolat smích nebo pobavení.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

zbavit <koho> (soudnosti)

Zbavit někoho soudnosti znamená odebrat mu schopnost uvažovat rozumně a učinit racionální rozhodnutí.

dát se <do koho>

Zaměřit se na někoho/něco; přijmout (či odmítnout) jeho/jeho požadavky.

zachytit (obraz)

Zachytit znamená uložit vizuální obraz do fyzické nebo digitální podoby.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

šikanovat <koho>

Šikanovat znamená fyzicky či psychicky napadat, ponižovat nebo obtěžovat někoho, koho se dotyčný bojí nebo cítí být ohrožen.

vychovat <koho>

Vychovat znamená kultivovat, připravovat člověka na dospělost, vytvářet určité návyky a postoje.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.