Facebook

Vyhýbat se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu vyhýbat se <čemu>.

Význam: Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

střežit se

Být pozorný, opatrný a obezřetný ve vztahu k něčemu, min. chování nebo jednání.

Podobná synonyma

chránit

Chránit znamená ochraňovat, střežit, zajišťovat bezpečí a případně udržovat stav.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená vzdát se čeho, opustit prostor nebo se vzdálit od něčeho.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat; nevšímat si čeho.

zanechat <čeho>

Zanechat: odložit, zanechat něco po sobě; zanechat trvalý vliv.

vyluhovat <co z čeho>

Vyluhování je proces, který se používá k extrahování látek z jedné směsi do druhé pomocí rozpouštědla.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

střežit

Strážit, hlídat, být ostražitý a věnovat pozornost.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.