Facebook

Vyslovit se <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyslovit se <k čemu>.

Význam: Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

ozvat se

Ozvat se znamená odpovědět na něco, co se nás týká, nebo reagovat na něčí slova nebo činy.

projevit se

Projevit se znamená dát najevo svůj názor, postoj nebo emoce.

Podobná synonyma

stanovisko

Stanovisko je oficiální názor nebo postoj, který je vyjádřen nebo vyhlášen na veřejnosti.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

zaujmout

Zaujmout znamená získat pozornost, získat si sympatie nebo projevit zájem.

projevit soustrast <komu>

Vyjádřit soustrast = projevit upřímnou soustrast a solidaritu s danou osobou.

projevit

Vyjádřit něco, často názor nebo emoci, slovy nebo skutky.

projevit touhu <po kom n. čem>

Vyjádřit silné přání něčeho/někoho.

projevit (odvahu)

Odvážit se jednat nebo mluvit, i když je to obtížné nebo nebezpečné.

projevit reakci

Vyjádřit postoj, reakci nebo emoce na něco.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

projevit (cit)

Projevit cit znamená vyjádřit své city a city druhých.

ozvat se energicky

Reagovat silně, s intenzitou, s plnou vášní.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: vzbudit pozornost, získat pozornost, přitáhnout pozornost.

projevit empatii

Porozumět druhému člověku a cítit se jako on, aby se mohlo projevit soucítění.

projevit se <v čem>

Projevit se: vyjádřit osobní postoj, názor nebo pocity.