Facebook

Zničit - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu zničit.

Význam: Zničit: úplně a nevratně zničit či zrušit.

ubít <koho>

Ubít znamená fyzicky zabít danou osobu, často násilím a bez souhlasu.

umlátit

Umlátit = fyzicky napadnout, zbit, přemoci silou.

dobít

Dobít znamená doplnit, naplnit nebo doplnit něčím, co potřebujete, například akumulátorem nebo penězi.

roztlouci

Roztlouci znamená rozbít na menší části, rozdělit na části nebo rozdrtit.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit na menší části, rozlomit, rozdrtit, zničit.

rozdrtit

Rozdrtit znamená silou nebo tlakem rozbít, roztříštit nebo rozmačkat.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

udusat

Udusat je verbálně upozornit někoho, aby se umlčel. Jedná se o výraznou formu zastavení nežádoucího chování.

upěchovat

Upechovat znamená rychle dokončit nebo zbavit se něčeho.

ušlehat (smetanu)

Ušlehat je technika, při které se odděluje krémová vrstva od mléka pro výrobu smetany.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

zmařit

Zmařit znamená zrušit nebo zahodit, zastavit nebo zabránit něčemu, co bylo započato.

zchvátit

Zchvátnout znamená rychle, silně a zjevně ovlivnit, působit na něco nebo prosadit nějakou změnu.

ubít čas

Ubít čas znamená trávit čas bez smysluplné činnosti, nezávisle na tom, jestli je člověk sám nebo ve společnosti.

proflákat

Proflákat znamená ohlasovat informace, aby se staly veřejně známé.

zahubit <koho>

Zahubit znamená fyzicky usmrtit nebo zničit.

zkazit

Zkazit znamená poškodit, znehodnotit nebo zhoršit kvalitu čehokoliv.

rozlámat

Rozlámat znamená rozdělit do menších částí, rozdrtit nebo zničit.

vyvrátit <co>

Vyvrátit znamená obrátit něco naopak, odmítnout nebo zpochybnit.

zdemolovat

Zdemolovat znamená rychle a násilně ničit nebo ničit ve velkém množství.

zpustošit

Zpustošit znamená zničit, poškodit; způsobit škody nebo zničit, zničit nebo devastovat.

zruinovat

Zruinovat znamená zničit, zbořit, způsobit zkázu a ztrátu.

rozvrátit

Rozvrátit znamená zničit, způsobit chaos nebo změnit něco do zcela odlišného stavu.

Podobná synonyma

roztlouci (koření)

Roztlouci koření znamená jeho rozdrcení a například na prášek.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout někoho a způsobit mu zranění.

rozrušit <koho>

Rozrušit znamená vyvolat v někom stres, úzkost nebo nepokoj.

obeznámit <koho s čím>

Seznámit se s něčím/někým, získat o něm/ní podrobné informace a zkušenosti.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

zostudit <koho>

Zostudit znamená učinit jeho činy nebo povahu trapnými a hanlivými.

škádlit <koho>

Škádlit: dráždit (někoho) legračními poznámkami či dotazy s cílem vyvolat smích nebo pobavení.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

starat se <o koho>

Starat se znamená pečovat, dbát o potřeby dané osoby a vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat: šířit nepravdivé informace o někom s úmyslem ublížit.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorně se dívat na jeho činy, pohyby nebo vystupování.

zaútočit <na koho>

Napadnout fyzicky nebo psychicky někoho nebo něco s cílem způsobit škodu nebo zničení.

vyvrátit

Vyvrátit znamená obrátit, zpochybnit nebo popřít tvrzení, argument nebo argumentaci.

dovléci <koho kam>

Dovléci znamená dovést někoho nebo něco na nebo do určitého místa.

zbavit <koho> (soudnosti)

Zbavit někoho soudnosti znamená odebrat mu schopnost uvažovat rozumně a učinit racionální rozhodnutí.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

působit <na koho> (silně)

Působit na někoho silně: vyvolat na něj významný, zřetelný a trvalý vliv.

vzrušit <koho> (smyslně)

Vzbudit smyslnou touhu, vášeň nebo vzrušení ve vztahu k někomu.