Facebook

Dobít - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu dobít.

Význam: Dobít znamená doplnit, naplnit nebo doplnit něčím, co potřebujete, například akumulátorem nebo penězi.

dotlouci (srdce)

Dotlouci srdce znamená prožívat silnou emoční bolest, která je tak silná, že se zdá, že srdce je fyzicky dotlačeno.

utlouci

Utlouci znamená dostat se do malého nebo stísněného prostoru a stát se tak méně pohyblivým nebo zranitelným.

ubít

Ubít znamená způsobit smrt, zabít, zmást, zničit.

dorazit (zvíře)

Dorazit znamená dorazit do cíle nebo místa určení, například při přepravě zvířete.

zbít

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo přímo udeřit někoho, aby utrpěl bolest nebo zranění.

nabít (baterii)

Nabít znamená obnovit energii baterie nebo akumulátoru pomocí externího zdroje energie.

ubít <koho>

Ubít znamená fyzicky zabít danou osobu, často násilím a bez souhlasu.

umlátit

Umlátit = fyzicky napadnout, zbit, přemoci silou.

roztlouci

Roztlouci znamená rozbít na menší části, rozdělit na části nebo rozdrtit.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit na menší části, rozlomit, rozdrtit, zničit.

rozdrtit

Rozdrtit znamená silou nebo tlakem rozbít, roztříštit nebo rozmačkat.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

udusat

Udusat je verbálně upozornit někoho, aby se umlčel. Jedná se o výraznou formu zastavení nežádoucího chování.

upěchovat

Upechovat znamená rychle dokončit nebo zbavit se něčeho.

ušlehat (smetanu)

Ušlehat je technika, při které se odděluje krémová vrstva od mléka pro výrobu smetany.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

zničit

Zničit: úplně a nevratně zničit či zrušit.

zmařit

Zmařit znamená zrušit nebo zahodit, zastavit nebo zabránit něčemu, co bylo započato.

zchvátit

Zchvátnout znamená rychle, silně a zjevně ovlivnit, působit na něco nebo prosadit nějakou změnu.

ubít čas

Ubít čas znamená trávit čas bez smysluplné činnosti, nezávisle na tom, jestli je člověk sám nebo ve společnosti.

proflákat

Proflákat znamená ohlasovat informace, aby se staly veřejně známé.

Podobná synonyma

dát k soudu <koho>

Předložit k soudu, aby byla posouzena jeho vina.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

vyfotografovat <koho>

Zaznamenat fotografií.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

usmrcovat (zvíře)

Usmrcovat znamená způsobit smrt zvířeti, často způsobenou úmyslnou činností.

zavrhovat <koho n. co>

Zavrhovat znamená odmítat, opovrhovat či zamítat.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit podporu někomu, vyjádřit souhlas nebo ochranu a pomoci mu.

uhnat <koho>

Uhnat znamená přinutit někoho k něčemu rychle a nekompromisně.

uklidnit <koho>

Usmířit/utišit/uklidnit ; přinést klid a uvolnění, aby se cítil lépe.

svléci <koho>

Svléci znamená odstranit oblečení nebo zbavit něčího jiného jeho vybavení.

požalovat <co na koho>

Požádat někoho o odpuštění za provedenou chybu nebo za ublížení.

dorážet <na koho>

Naléhavě a opakovaně dotazovat se na něco, prosit nebo důrazně prosit o něco.

zkrášlovat <koho n. co>

Zkrášlovat: upravovat někoho nebo něco tak, aby to vypadalo lépe a získalo na kráse.

uvolnit <koho>

Uvolnit: osvobodit někoho od povinností nebo obav.

vidět <koho n. co>

Vidět - pozorovat, zaznamenat, spatřit očima; získat informace o čemkoliv či někom prostřednictvím smyslů.

utišit <koho>

Umlčet, utišit kohokoliv; zastavit jeho hlučnou činnost či mluvení.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená fyzicky se s ním setkat nebo se s ním potkat, obvykle nečekaně.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

seřvat <koho>

Agresivně křičet na někoho, hrubě mu nadávat nebo ho urážet.

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.

unavit <koho>

Unavit znamená vyvést někoho z sil, zbavit energie.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

zacvičit <koho>

Zacvičit je provést cvičení s někým, aby byl schopen provádět fyzickou aktivitu.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat někoho nebo něco před nebezpečím, zraněním nebo újmou.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzickou či psychickou agresi bez souhlasu oběti.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

odstrašovat <koho>

Odstrašovat: stavět koho do nepříznivé pozice, vyvolávat strach, aby zabránil něčemu provést.