Facebook

Umlátit - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu umlátit.

Význam: Umlátit = fyzicky napadnout, zbit, přemoci silou.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

utlouci

Utlouci znamená rozdrtit nebo rozmačkat něco; silně stlačit nebo stisknout.

unavit

Unavit znamená vyčerpat fyzicky nebo psychicky.

vyčerpat

Vyčerpat znamená vyčerpat všechny zdroje, síly nebo energii.

utrmácet

Utrmácet znamená buď zničit nebo zmást; fyzicky nebo psychicky převálcovat nebo znechutit někoho nebo něco.

ujezdit (cestu)

Ujezdit znamená projet nějakou trasu, cestu, zkrátit si ji.

udusat

Udusat znamená omezovat proud vzduchu nebo plynu tím, že se zužují nebo zakrývají kanály.

upěchovat

Upěchovat znamená zajistit, provést rychle a účelně, aby byly všechny úkoly vyřízeny.

dobít

Dobít znamená doplnit, naplnit nebo doplnit něčím, co potřebujete, například akumulátorem nebo penězi.

roztlouci

Roztlouci znamená rozbít na menší části, rozdělit na části nebo rozdrtit.

rozbít

Rozbít znamená rozdělit na menší části, rozlomit, rozdrtit, zničit.

rozdrtit

Rozdrtit znamená silou nebo tlakem rozbít, roztříštit nebo rozmačkat.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

ušlehat (smetanu)

Ušlehat je technika, při které se odděluje krémová vrstva od mléka pro výrobu smetany.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená fyzicky nebo psychicky vyčerpat někoho, aby už neměl sílu nebo energii.

zničit

Zničit: úplně a nevratně zničit či zrušit.

zmařit

Zmařit znamená zrušit nebo zahodit, zastavit nebo zabránit něčemu, co bylo započato.

zchvátit

Zchvátnout znamená rychle, silně a zjevně ovlivnit, působit na něco nebo prosadit nějakou změnu.

ubít čas

Ubít čas znamená trávit čas bez smysluplné činnosti, nezávisle na tom, jestli je člověk sám nebo ve společnosti.

proflákat

Proflákat znamená ohlasovat informace, aby se staly veřejně známé.

Podobná synonyma

obdařit <koho čím>

Obdařit někoho čím je dát mu něco, co jim pomůže v jejich životě nebo aktivitě.

vytrhnout <koho> (ze snění)

Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je úmyslně znevažovat něčí schopnosti, vystavovat kritice nebo se posmívat jim.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

zlehčovat <koho n. co>

Zlehčovat znamená snižovat důležitost, vážnost nebo váhu něčího.

dát k soudu <koho>

Předložit k soudu, aby byla posouzena jeho vina.

projít cestu (poprvé)

Dojít od počátku až do cíle, zažít cestu a prožít ji.

velebit <koho>

Velebit je sloveso označující chválu, uznání nebo oslavu někoho či něčeho.

uštvat <koho>

Uštvat znamená obviňovat či urážet osobu, zejména verbálním napadením.

rýpat <do koho>

Rýpat do někoho znamená kritizovat jeho činy nebo slova, zpravidla v nepříjemný nebo negativním duchu.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

unudit <koho>

Unudit je nudit jeho neustálými otravnými požadavky nebo otázkami až do neúnosné míry.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

popíchnout <koho>

Popíchnout znamená vyburcovat, podnítit, motivovat k něčemu.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

úplně zničit

Zničit úplně; bez návratu; zcela zničit.

přibrat <koho> za člena

Přijmout někoho do skupiny, aby se stal jejím členem.

ztělesnit <koho>

Ztělesnit znamená představit něco ve fyzické podobě, předvést nebo vyjádřit skrze činy.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

preferovat <koho n. co>

Vybrat si, upřednostnit, dát přednost.