Facebook

Vyslechnout <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vyslechnout <koho n. co>.

Význam: Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

splnit (prosbu)

Uskutečnit, vykonat nebo provést požadovanou činnost.

vyhovět <komu>

Udělat něco, co je požadováno, žádáno nebo požadováno od někoho jiného.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

vyposlechnout

Vyposlechnout znamená naslouchat pozorně a dokonale porozumět.

Podobná synonyma

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

vylákat <koho>

Vylákat znamená přimět někoho k návštěvě, aby si užil něčeho, co jinak by nezkusil.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

splňovat (prosbu)

Splnění prosby znamená vykonat ono, co bylo požadováno; vyhovět a uspokojit požadavek.

modlit se <ke komu>

Modlit se znamená projevovat úctu nebo prosit o pomoc k někomu nebo něčemu, obvykle k bohu.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

kritizovat <koho>

Kritizovat znamená zpochybňovat či hodnotit činnost, jednání nebo názor druhého člověka.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

vydat <co komu>

Vydat znamená předat někomu něco, například peníze, majetek nebo právo.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

strčit <koho kam>

Strčit znamená fyzicky nebo symbolicky přikládat něco do jiného. Když se řekne "strčit někoho kam", znamená to, že se dotyčný násilím nebo úmyslně přikládá do něčeho jiného.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená úplně vyčerpat fyzické nebo psychické síly, energii nebo odhodlání dané osoby.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.

pustit <koho kam>

Pustit: umožnit někomu jít, opustit místo nebo situaci; propustit, uvolnit, odpustit.

nabít <komu>

Předat něco někomu; obdarovat nebo předat informace, nápady, zkušenosti, schopnosti apod.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

odpudit <koho>

Odpudit : odmítnout, zbavit se, zbavit se osoby nebo věci; vyhnout se.

odbývat <koho>

Odbývat znamená odmítat jeho návrhy nebo žádosti, zpravidla s odůvodněním.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést, učit a pomáhat osobě růst a dosáhnout plného potenciálu.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat rychlý krok a vyběhnout k někomu rychle a bez zbytečných otázek.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.