Facebook

Zdráhat se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu zdráhat se.

Význam: Váhat se, odkládat či se obávat.

rozpakovat se

Odhalit všechny skryté detaily něčeho, analyzovat situaci a přijímat odpovědnost za její výsledky.

ostýchat se

Ostýchat se znamená cítit se studem, být plachý a bojácný, být nejistý a rozpačitý.

váhat

Váhat znamená zvažovat, rozmýšlet se, uvažovat mezi dvěma nebo více možnostmi, než se rozhodnout.

cukat se

Cukat se znamená rychle a náhlé pohyby, které se provádějí při představě nebo snění, když se člověk probouzí.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

zpěčovat se

Zpěčovat se znamená trápit se, litovat se, prožívat mírnou formu deprese nebo smutku.

odporovat

Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

vzpouzet se

Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

Podobná synonyma

nezabránit <čemu>

Nezabránit znamená nedokázat zabránit či neumět zabránit něčemu, co se událo nebo se má stát.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

vyslovovat se <k čemu>

Vyjádřit se k něčemu vyslovováním názoru, názoru či návrhu.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

oddávat se <čemu>

Oddávat se: přen. věnovat se něčemu intenzivně, zaprodat se.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

odolat <čemu>

Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout určité fyzické nebo psychické zralosti; dozrát k něčemu.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

přimět <koho k čemu> (násilím)

Donutit (násilím) někoho, aby něco udělal nebo aby se nějak zachoval.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená postupně si na něco zvyknout nebo se s ním sžít.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.