Facebook

Vzpouzet se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vzpouzet se.

Význam: Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

protivit se

Protivit se znamená odporovat, bránit se nebo se stavět proti něčemu.

vzpírat se

Odmítnout či se postavit proti něčemu; odolávat nátlaku nebo působení nepříznivých okolností.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

bránit se

Bránit se znamená chránit se před něčím nebo někým, chovat se obranně a postavit se odporu.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

odporovat

Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

zdráhat se

Váhat se, odkládat či se obávat.

Podobná synonyma

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená udělat výraz obličeje, který říká, že člověk je překvapen nebo že je to pro něj nečekané.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

se zřetelem <k čemu>

Význam slova závisí na kontextu, ve kterém je použito. Obecně je to však uskutečňování činností nebo vytváření stavů s cílem dosáhnout určitého cíle.

bránit

Chránit, ochraňovat, střežit; zabránit nebo odvrátit škodu nebo újmu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.

kvůli čemu

Kvůli čemu: pro jiného účelu, cíl nebo důvod.

stavět na odiv <co>

Exhibovat, ukazovat, prezentovat.

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

stavět (tábor)

Stavět tábor znamená postavit tábořiště a zajištění všech potřebných věcí pro dlouhodobý pobyt.