Facebook

Věnovat se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu věnovat se <čemu>.

Význam: Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, dělat to s úsilím a plnou pozorností.

obětovat

Darovat či přinést jako oběť něco cenného; činit oběť času, úsilí nebo čehokoli jiného.

oddat se

Oddat se znamená věnovat se něčemu s plnou pozorností, bez očekávání odměny.

Podobná synonyma

oddat

Oddat je projevit nebo vyjádřit lásku, oddanost nebo věrnost.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.

obětovat (život)

Udělat nebo darovat něco, co je velmi hodnotné, nebo dokonce obětovat vlastní život, aby se dosáhlo nějakého cíle.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

obětovat <co>

Darovat něco či někoho, zaplatit, potrestat, či se vzdát něčeho, čímž se projevuje obětavost.