Facebook

Opravňovat <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu opravňovat <koho k čemu>.

Význam: Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

zmocňovat

Zmocňovat se označuje pro proces převzetí kontroly nad činností, majetkem nebo dokumenty.

uznat (za legitimní)

Akceptovat, přijmout jako zákonné a právně uznávané.

prohlásit

Prohlásit je vyjádřit určité myšlenky, názory nebo informace veřejně a nahlas.

Podobná synonyma

zmocňovat se <koho>

Využívat bez oprávnění právní moci nebo autority k ovládnutí a vykořisťování někoho nebo něčeho.

uznat za možné

Uznat znamená přijmout či potvrdit, že něco existuje nebo je pravdivé.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

uznat (chybu)

Uznat znamená přiznat si, že je něco špatně a přijmout zodpovědnost za chybu.

uznat

Uznat znamená přiznat svou vinu nebo připustit pravdivost něčeho.

legitimní

Legitimní je oprávněný, právně uznávaný a uznaný zákonem.

zmocňovat se

Zmocňovat se znamená převzít kontrolu nad situací nebo nad něčím, čím se někdo zabývá.

uznat nadřazenost

Uznat nadřazenost znamená přiznat nadřazenou pozici druhé osoby či skupině a respektovat jejich autoritu.

prohlásit <co>

Prohlásit: označit něco jako oficiální nebo definitivní.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

zmocňovat se (města)

Zmocňovat se znamená převzít kontrolu nad čímsi, často městem.

prohlásit za manžele

Prohlásit za manžele znamená oficiálně a soudně uznaný závazek dvou lidí, že se stanou manžely.

uznat <co>

Uznat: přiznat, uznanost nebo schválit.

zmocňovat se (vlády)

Zmocňování se vlády je proces, při kterém jedna skupina osob převzne moc nad státem nebo jeho částí.