Facebook

Mít vztah <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu mít vztah <k čemu>.

Význam: Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

platit <pro co>

Platit: vynaložit peníze jako úhradu za něco.

Podobná synonyma

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

platit <komu>

Platit znamená poskytnout finanční prostředky za služby nebo zboží.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se čemukoli, vyhnout se riziku nebo následkům.

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

platit (na dítě)

Platit znamená poskytovat finanční prostředky, aby se zajistily potřeby dítěte.

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

rýt <do čeho>

Rýt znamená vytvářet zářezy nebo drážky do povrchu materiálu pomocí mechanických nebo elektrických nástrojů.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout cíle, uskutečnit cíl, splnit požadavek.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít s něčím novým; vyzkoušet si něco nového; začít s čímžkoli novým; odhodlaně se pustit do něčeho.

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.