Facebook

Vyřizovat (spěšně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vyřizovat (spěšně).

Význam: Řešit rychle, vyřizovat.

spěchat

Spěchat znamená dělat něco rychle, rychle jednat nebo se pohybovat rychle.

pospíchat

Pospíchat znamená dělat něco rychle, co nejdříve, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

chvátat

Chvátat znamená rychle a naléhavě se pohybovat, případně jednat, aby se dosáhlo co nejrychlejšího výsledku.

hnát se

Hnát se znamená dělat něco rychle, snažit se co nejvíce uspět, být aktivní a energický.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat, fyzicky či psychicky, aby se dostalo od nějakého místa nebo situace.

ubíhat

Ubíhat znamená rychle a postupně procházet různé stavy, místa nebo časové období.

uplývat (čas)

Uplývat znamená běžet nebo ubíhat, tedy plynout, míjet, procházet. V kontextu času znamená, že čas ubíhá, míjí, prochází.

Podobná synonyma

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

hnát^5

Hnát znamená donutit, vybízet, nutit nebo tlačit k postupu nebo akci.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

uplývat

Uplyvat znamená procházet časem, ubíhat, vypršet, vyprchávat.

hnát^1

Hnát znamená urychlovat, donutit, nutit, přinutit k činu, aby se dosažení cíle stalo skutečností.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

hnát (stroj)

Hnát je pojem používaný pro označení mechanického zařízení, které se používá k pohánění stroje a jeho součástí.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

hnát^5 <koho> ven

Hnát někoho ven znamená donutit ho odejít, vyhnat ho, zbavit ho přístupu.

hnát (prudce)

Hnát znamená jít nebo se pohybovat velmi rychle, s často nezdravou touhou dosáhnout cíle.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

spěchat <s čím>

Spěchat znamená urychleně provádět nějakou činnost či dokončit úkol s cílem dosáhnout kýženého výsledku.

ubíhat <co>

Ubíhat: postupně mizet, odcházet, odtékat.

hnát se (vpřed)

Hnát se znamená jít rychle dopředu, snažit se dosáhnout svého cíle.