Facebook

Propadnout - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu propadnout.

Význam: Propadnout znamená ztratit kontrolu nad situací a dostat se do problémů.

projít (roštem)

Projít (roštem) znamená překonat nějaký úkol nebo překážku, obvykle se ziskem pozitivního výsledku.

neprospět (ve škole)

Neprospět znamená dostat v škole nedostatečnou známku nebo předmět úplně nezvládnout.

nepostoupit

Nepostoupit znamená ustoupit, zůstat na stejné úrovni, udržet stávající situaci.

utrpět neúspěch

Utrpět neúspěch znamená zažít zklamání z nedosažení cíle, který jste si předsevzali.

podlehnout (drogám)

Podlehnout drogám znamená dostat se do závislosti, kdy člověk nedokáže bez drog existovat.

stát se závislým <na čem>

Stát se závislým: začít něčemu podléhat a mít nad ním méně kontroly.

pozbýt platnosti (pas)

Pozbytí platnosti znamená, že pas přestává být platným dokladem.

projít (lhůta)

Projít: doba, ve které je třeba splnit nějaký úkol nebo udělat něco konkrétního.

vypršet

Vypršet znamená dokončit se nebo skončit, obvykle s časovým omezením.

vyrazit (ven)

Vyrazit znamená opustit místo, odjet, odejít z místa.

vyběhnout

Vyběhnout: rychle a náhle opustit nějaké místo; rychle běžet nebo jít pryč.

vzlétnout

Vzlétnout je pohybem sestoupit z země do vzduchu, obvykle pomocí letadla nebo jiného letounu.

vznést se

Vznést se znamená vzlétnout nebo vystoupat do vyšší polohy.

vypadnout (ze sedla)

Vypadnout ze sedla je výraz pro náhlé, nečekané opuštění sedla při jízdě na koni.

vyběhnout (na vrchol)

Vyběhnout znamená dosáhnout vysokého cíle.

vyskočit (prudce)

Vyskočit prudce znamená skočit náhle a rychle, obvykle s velkou silou.

reagovat (ostře)

Reagovat znamená rychle a silně na něco reagovat.

vybuchnout

Vybuchnout znamená náhle a silně vyjádřit zlost, vztek, hněv nebo jiné emoce.

explodovat

Explodovat znamená náhle vybuchnout, prasknout nebo odstřelit se silou.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že zaměstnavatel ukončil pracovní vztah se zaměstnancem bez možnosti návratu.

být propuštěn

Být propuštěn znamená být odvolán ze zaměstnání nebo závazku.

neudělat zkoušku

Neudělat zkoušku znamená neúčastnit se jí, neplnit jí ani se jí nezúčastnit.

vylítnout

Náhlé a rychlé zmizení, odlet; např. ptáků z místa.

vyhučet

Vyhučet znamená zmírnit nebo zesílit zvuk tak, aby byl téměř neslyšitelný.

Podobná synonyma

odložit (zkoušku)

Odložit zkoušku znamená pozdržet její uskutečnění na pozdější dobu.

dostat se dál

Postoupit vpřed, zlepšit si postavení nebo dosáhnout lepšího výsledku.

otřásat se (prudce vztekem)

Třást se prudce vztekem, jako když se vezme hřebík a třese sebou.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

dostat se

Dostat se znamená překonat nějakou překážku nebo překonat určité úskalí a dostat se na druhou stranu.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

reagovat emocionálně

Reagovat emocionálně znamená projevit silné emoce, například hněv, radost nebo smutek.

prudce

Náhlým, rychlým a silným způsobem; například prudký vítr, prudké stoupání, či prudké změny.

vrchol

Vrchol je v nejvyšším bodě, výšce či úrovni; jde o nejvyšší místo, nejvyšší bod nebo nejvyšší hodnotu.

dostat výslužku

Dostat výslužku znamená obdržet odměnu nebo finanční náhradu za dlouhá léta služby, obvykle ze strany zaměstnavatele.

projít

Projít znamená procházet, prozkoumávat nebo projíždět nějakou oblast, místo nebo danou situaci.

explodovat (chybně)

Explodovat je silné slovo, které znamená rychle a hlasitě vybuchnout nebo vystřelit.

stát se

Stát se znamená přechod z jednoho stavu do druhého, např. z nečeho potenciálního na realizované.

rozlišený (ostře)

Rozlišený znamená jasný a ostrý, s dobrou kvalitou a detailními informacemi.

stát (závislý)

Stát je politické uspořádání, které má monopol na používání síly na území, kde jeho autorita je uznávána.

projít nepozorovaně

Projít nepozorovaně znamená přejít nezaznamenaní a nepostřehnutí.

vařit (prudce)

Vařit prudce znamená vařit na vysoké teplotě, aby se potraviny rychle uvařily.

vyjít (na vrchol)

Vyjít znamená dosáhnout vrcholu, vystoupat až na nejvyšší místo.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

pozbýt <čeho>

Ztratit; zbavit se čeho.

neprospívat (ve škole)

Neprospívat znamená získávat špatné známky a neúspěšně se snažit plnit školní úkoly.

vytáhnout (prudce)

Vytáhnout prudce znamená rychle vytáhnout, vytrhnout nebo vytáhnutím vyvolat náhlou akci.

mít neúspěch

Neúspěch je nedostatek úspěchu, selhání nebo nezdárnost v něčem.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

vybuchnout (granát)

Vybuchnout znamená vystřelit nebo vyprodukovat obrovskou explozi energie, obvykle provázenou silným rázem a hlukem.

výpověď

Výpověď je dokumentární prohlášení osoby, které je podepsáno a potvrzeno, že je pravdivé.