Facebook

Nabrat (energii) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabrat (energii).

Význam: Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

rozptylovat (vodu)

Rozptylovat vodu znamená rozdělovat ji do menších částí, aby se rozšířila na větší plochu.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

získat

Získat znamená obdržet, získat něco nebo přijmout něco, čímž se získá nějaká výhoda, věc nebo informace.

oddálit <co od čeho>

Oddálit znamená vzdálit se, odložit na později, odvrátit se od čeho.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

projevení <čeho>

Představení něčeho navenek; vyjádření něčeho skrze slova nebo činy.

využít <čeho>

Využít: zúročit, využít, zneužít, použít; použít pro vlastní prospěch.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

získat výdělek

Získat výdělek: přijmout finanční odměnu za práci, kterou jsme vykonali.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

nabýt rozvahy (znovu)

Vážení a pečlivé zvažování situace, aby bylo dosaženo rozumného závěru.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout daného cíle/místa; dosáhnout výsledku/stavu.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

prožrat <do čeho> (díru)

Prožrat díru: prohloubit, kopat, vyhloubit nebo vyříznout otvor.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

dotknout se <čeho>

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat čeho/čeho a zároveň se s ním vyrovnat.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: použít návaznost, aby se něco spojilo do jednoho celku.

dbát <čeho>

Dbát čeho znamená pečlivě si uvědomovat, dodržovat a chránit to.

pozbývat <čeho>

Pozbývat: ztrácet, opouštět, vzdávat se, odcházet.