Facebook

Nabrat (energii) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabrat (energii).

Význam: Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabrat (vodu)

Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

upustit <od čeho>

Přestat s něčím, přestat se zabývat něčím nebo přestat věnovat pozornost čemukoliv.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

rozptylovat (vodu)

Rozptylovat vodu znamená rozdělovat ji do menších částí, aby se rozšířila na větší plochu.

řezat <do čeho>

Řezat: Uříznout nebo rozříznout pomocí nůžky, nůže nebo jiného nástroje.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, cíle, místa, stavu; dostat se do požadovaného stavu.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

získat

Získat znamená obdržet, dosáhnout či zdolat, získat něco vyžaduje úsilí a vytrvalost.

vydělovat <co z čeho>

Vydělovat je oddělit část z celku.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).

vzdát se <čeho>

Opustit něco, vzdát se toho, odříct se čeho; odmítnout, odstoupit od toho.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

nakouknout <do čeho>

Nakouknout: získat první, rychlý pohled do čeho.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.