Facebook

Udělat si známost - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu udělat si známost.

Význam: Seznámit se s někým, vzájemně si sdělit osobní informace a společně prožít čas.

napovídat

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, které umožní druhé straně pochopit, co mají dělat, nebo co se může stát.

nalhat

Nalhat je slovo označující jednání, kdy člověk lže a přehání, aby získal nějakou výhodu.

nakukat

Nakukat znamená prohlížet nebo narýsovat něco nebo někoho pro získání informací.

dohodit (za ženicha)

Nabídnout někomu jako potenciálního ženicha (při sňatku).

dabovat (film)

Dabovat je proces převodu hlasové části filmu do jiného jazyka. Změna jazyka je provedena s cílem zajistit, aby film byl dostupný pro větší publikum.

nahrát (na pásku)

Nahrát znamená zaznamenat zvuk, obraz nebo informace na nosič dat (např. pásku).

Podobná synonyma

napovídat (hlouposti)

Napovídat je dávat náznaky, naznačovat, dávat návod a radu, aby druhá strana pochopila, co chcete říct.

dávat film

Dávat film znamená promítat filmový záznam, aby byl viditelný pro diváky.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

dabovat

Dabovat znamená nahradit jiným hlasem hlas nebo hudební složku ve filmu nebo hře, obvykle v jiném jazyce.

nahrát

Nahrát: přenést data ze zdroje do počítače, přístroje nebo média.

sehnat (ženicha)

"Sehnat ženicha" znamená najít někoho, koho by člověk mohl požádat o ruku.

zaujmout (film)

Zaujmout (film) znamená vzbudit pozornost a nadchnout diváka.

dohodit

Dohodit znamená úspěšně dokončit nebo uskutečnit něco.

odmítnout (ženicha)

Odmítnout ženicha znamená odmítnout jeho návrh na sňatek.

napovídat (klepů)

Napovídat = naznačovat něco těm, kteří to nevědí, dávat věcné nápovědy, aby si našli odpověď sami.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

zachycovat <co> (na film)

Zachycovat na film znamená udělat fotografii, natáčet video nebo jinak zaznamenat obraz na film.

napovídat <čeho>

Napovídat znamená dávat náznaky nebo nápovědy k určitému tématu či řešení.

zakládat (film)

Zakládat znamená začít vytvářet nebo budovat, obvykle v souvislosti s filmem, tedy začít natáčet.

katastrofický film

Film, který zobrazuje následky nějakého katastrofického jevu; např. zemětřesení, přírodní katastrofu, válku apod.

zapsat (na pásku)

Zapsat: zaznamenat (písemně) informace/text do knihy, počítače nebo jiného záznamového zařízení.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

vyplýtvat (film)

Vyplýtvat film znamená ho sledovat, aniž by si člověk užíval příběh nebo situace, které se v něm odehrávají.

nahrát (míč)

Nahrát míč: přihrát jej jinému hráči, zamířením, razancí nebo mícháním.

osvětlit (film)

Poznat klíčové myšlenky, motivy a postavy v daném filmu; získat lepší porozumění filmovému příběhu.

točit (film)

Točit film znamená natáčet scény, které představují filmový příběh.

film

Film je umělecké dílo prezentované na plátně nebo obrazovce se zvukovou stopou.