Facebook

Napovídat (hlouposti) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu napovídat (hlouposti).

Podobná synonyma