Facebook

Tesknit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu tesknit.

Význam: Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

toužit

Toužit je silné přání po něčem, co je ještě nedosažitelné nebo vzdálené.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.

trápit se

Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

truchlit

Truchlit znamená projevovat smutek nebo hlubokou bolest nad ztrátou.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

radovat se

Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

Podobná synonyma

trápit

Trápit znamená způsobovat někomu bolest, utrpení nebo nepohodlí.

toužit <po čem>

Toužit je vyjadřovat silnou přání po čemkoli. Je to přání, které se rodí z hluboké touhy a obdivu.

rmoutit

Rmoutit se znamená prožívat smutek a bolest, často kvůli něčemu, co již nelze změnit.

soužit

Soužití je společný život, sdílení zážitků a radostí, tvoření pouta a sdílení životních situací.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

toužit (bolestně)

Toužit bolestně znamená toužit silně po něčem s hlubokou intenzitou, ať už je to láska, úspěch nebo jiné.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.