Facebook

Rmoutit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rmoutit se.

Význam: Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

trápit se

Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

kormoutit se

Kormoutit se znamená pomalu a neohrabaně se pohybovat vpřed, místo aby se někdo rozhodl zrychlit.

radovat se

Radovat se znamená projevovat radost, štěstí a veselost.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

Podobná synonyma

trudit

Trudit se znamená vykonávat fyzicky namáhavou činnost nebo se snažit o dosažení něčeho.

trápit

Trápit znamená způsobovat někomu bolest, utrpení nebo nepohodlí.

soužit

Soužití je sdílení života a prostoru s druhým člověkem, obvykle v partnerském vztahu.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

naříkat <nad čím>

Naříkat = vyjadřovat smutek a bolest; volat, kvílet, plakat, lamentovat nad čím.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.