Facebook

Rmoutit se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rmoutit se.

Význam: Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

trápit se

Trápit se znamená trpět, truchlit nebo trpět fyzickou nebo psychickou bolest.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

kormoutit se

Kormoutit se znamená pomalu a neohrabaně se pohybovat vpřed, místo aby se někdo rozhodl zrychlit.

radovat se

Radovat se znamená projevovat radost, štěstí a veselost.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

Podobná synonyma

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

trápit

Trápit: vyvolávat trápení, utrpení, přinášet bolest, být zdrojem těžkostí nebo strastí.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit

Soužití je sdílení života a prostoru s druhým člověkem, obvykle v partnerském vztahu.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.