Facebook

Vášnivě toužit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vášnivě toužit.

Význam: Vášnivě toužit znamená mít silnou touhu po něčem s velkou intenzitou.

bláznit

Bláznit znamená chovat se neobvykle, nerozumně nebo podivně.

třeštit

Třeštit se vyjadřuje jako neplánované, nekoordinované a rychlé změny myšlenek a jednání.

běsnit

Divoce chovat se, hlasitě křičet, bušit do předmětů, být bez řízení.

dychtit (po ženě)

Toužit, dychtit po něčem. Obzvlášť o ženu - toužit po ní, po jejím přítomnosti a požehnání.

bažit

Bažit je přání nebo touha po něčem. Je to také spojeno s naléhavostí, takže se něco vyžaduje s urgencí.

bouřit (dav)

Bouřit se dává označuje jako vzpouru, odpor, bouřlivý protest, který se obvykle vyjadřuje ve skupinách lidí.

Podobná synonyma

bouřit

Bouřit znamená vyvolávat velké nebo chaotické rozruch, jako například bouřlivé protesty nebo bouřlivé vlny.

dychtit

Dychtit: mít silnou touhu, žízeň po něčem, toužit.

bouřit se

Bouřit se znamená vehementně a násilně vyjadřovat svou nespokojenost, obvykle vůči něčemu, co se nelíbí.

bláznit <po kom>

Bláznit je vyjadřovat se a jednat nepřiměřeně, bez rozumného uvážení.

dychtit (po moci)

Dychtit po moci znamená toužit po moci, silně se po ní snažit a usilovat o její získání.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

třeštit (oči)

Třeštit (oči) znamená neustále otevírat a zavírat oči, jako by člověk nevěřil tomu, co vidí.

dychtit <po čem>

Dychtit po čem znamená toužit, silně toužit nebo žíznit po něčem.

dychtit (po slávě)

Dychtit po slávě znamená toužit po uznání a úspěchu.