Facebook

Trápit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trápit se.

Význam: Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

toužit

Toužit je silné přání po něčem, co je ještě nedosažitelné nebo vzdálené.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.

truchlit

Truchlit znamená projevovat smutek nebo hlubokou bolest nad ztrátou.

sužovat se

Sužovat se znamená trpět útrapami, prožívat těžké chvíle, trpět neustálým stresem či ublížením.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností nebo problémem, snažit se ho vyřešit, používá se i jako synonymum pro pracovat.

namáhat se

Usilovat o úspěch, snažit se a vynakládat úsilí; dřít, pracovat na svých cílech.

mořit se

Hýbat se rychle ve vodě, aby se člověk zahřál nebo se osvěžil.

hmoždit se

Hmoždit se znamená postupovat krok po kroku, soustředit se na dosažení cíle po malých krocích, bez ohledu na čas.

lopotit se

Lopotit se znamená pracovat velmi intenzivně a tvrdě, často i za účelem dosáhnout něčeho zvláštního.

Podobná synonyma

sužovat

Sužovat znamená trápit, obtěžovat, trápit něčím, nutit k něčemu, co je nepříjemné.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

toužit <po čem>

Toužit je silné nutkání po něčem, co člověk chce nebo potřebuje.

rmoutit

Rmoutit se znamená truchlit, smutnit, zarmouceně litovat - cítit hluboké žalování z toho, co se stalo.

soužit

Soužití je sdílení života a prostředí ve společném místě a čase, obvykle vyžadující spolupráci a vzájemnou úctu.

lopotit

Lopotit se znamená namáhavě pracovat a přemáhat se, aby se dosáhlo nějakého cíle.

mučit

Mučit znamená způsobovat někomu fyzické nebo psychické bolesti, aby se donutil k něčemu.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

mořit

Mořit je měřit změny teploty, tlaku a objemu vody v oceánu.

mořit se <s čím>

Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

pachtit se <s čím>

Pachtit se znamená intenzivně se snažit o něco, dělat to velmi pečlivě a trpělivě.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.