Facebook

Trápit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trápit se.

Význam: Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

toužit

Toužit je silné přání po něčem, co je ještě nedosažitelné nebo vzdálené.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.

truchlit

Truchlit znamená projevovat smutek nebo hlubokou bolest nad ztrátou.

sužovat se

Sužovat se znamená trpět útrapami, prožívat těžké chvíle, trpět neustálým stresem či ublížením.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností nebo problémem, snažit se ho vyřešit, používá se i jako synonymum pro pracovat.

namáhat se

Usilovat o úspěch, snažit se a vynakládat úsilí; dřít, pracovat na svých cílech.

mořit se

Hýbat se rychle ve vodě, aby se člověk zahřál nebo se osvěžil.

hmoždit se

Hmoždit se znamená postupovat krok po kroku, soustředit se na dosažení cíle po malých krocích, bez ohledu na čas.

lopotit se

Lopotit se znamená pracovat velmi intenzivně a tvrdě, často i za účelem dosáhnout něčeho zvláštního.

Podobná synonyma

namáhat se (s úlohou)

Snažit se o úspěch, soustředit se, vyvinout úsilí a zapojit všechny schopnosti k dosažení cíle.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit

Soužití je společné sdílení života mezi dvěma lidmi, jehož cílem je prohloubit jejich vztah.

sužovat

Přinášet útlak nebo trápení, držet pod tlakem nebo v omezení.

mučit

Mučit znamená způsobovat fyzickou či psychickou bolest, obvykle za účelem donucení k určité činnosti.

toužit <po čem>

Toužit znamená silně přání čehokoli, čemu se člověk cítí zcela oddán.

mořit

Mořit znamená zvláštní způsob vaření zeleniny, kdy se zelenina nakrájí na malé kousky a vaří se v osolené vodě.

mořit se <s čím>

Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

toužit (bolestně)

Toužit bolestně znamená toužit silně po něčem s hlubokou intenzitou, ať už je to láska, úspěch nebo jiné.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.