Facebook

Radovat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu radovat se.

Význam: Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

těšit se

Očekávat něco s nadšením a radostí, vyhlížet něco s příjemným pocitem očekávání.

mít radost

Mít radost znamená cítit se šťastným a veselým. Je to pocit uspokojení a pozitivního naladění.

veselit se

Radost a štěstí. Veselit se je projevovat radost a štěstí, smát se a bavit se.

truchlit

Truchlit znamená prožívat hlubokou bolest a smutek z utrpení, ztráty nebo zklamání.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

Podobná synonyma

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

radost

Radost je silný pocit radosti, štěstí a nadšení, který se projevuje různými způsoby.

pocítit radost

Užít si štěstí a radost, když se nám něco povede nebo se setkáváme s někým blízkým.

projevovat (radost)

Vyjadřovat radost; dávat ji najevo.

těšit

Těšit se znamená radovat se z něčeho nebo se na něco těšit, být plný očekávání a nadšení.

těšit se <čím>

Těšit se znamená prožívat předtuchu a očekávání radosti, zábavy nebo uspokojení z něčeho.

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

trudit

Trudit se znamená vykonávat fyzicky namáhavou činnost nebo se snažit o dosažení něčeho.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

těšit se <na co>

Těšit se znamená prožívat radost a očekávání ohledně budoucí události nebo zkušenosti .

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

rmoutit

Rmoutit se znamená truchlit, smutnit, zarmouceně litovat - cítit hluboké žalování z toho, co se stalo.