Facebook

Radovat se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu radovat se.

Význam: Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

těšit se

Očekávat něco s nadšením a radostí, vyhlížet něco s příjemným pocitem očekávání.

mít radost

Mít radost znamená cítit se šťastným a veselým. Je to pocit uspokojení a pozitivního naladění.

veselit se

Radost a štěstí. Veselit se je projevovat radost a štěstí, smát se a bavit se.

truchlit

Truchlit znamená prožívat hlubokou bolest a smutek z utrpení, ztráty nebo zklamání.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

Podobná synonyma

radost

Radost je pocit štěstí, euforie a spokojenosti, který člověk cítí při zážitku nebo akci.

těšit se <čím>

Těšit se znamená prožívat předtuchu a očekávání radosti, zábavy nebo uspokojení z něčeho.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

rmoutit

Rmoutit se znamená prožívat smutek a bolest, často kvůli něčemu, co již nelze změnit.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

trudit

Trudit se znamená vykonávat fyzicky namáhavou činnost nebo se snažit o dosažení něčeho.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

těšit se <na co>

Těšit se na něco znamená očekávat něco příjemného nebo zajímavého.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

těšit se (přízni)

Očekávat pozitivní zážitek nebo úspěch; být nadšený z něčeho, co se má stát.