Facebook

Truchlit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu truchlit.

Význam: Truchlit znamená projevovat smutek nebo hlubokou bolest nad ztrátou.

toužit

Toužit je silné přání po něčem, co je ještě nedosažitelné nebo vzdálené.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.

trápit se

Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

radovat se

Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

Podobná synonyma

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

trápit

Trápit se znamená způsobovat bolest, utrpení nebo úzkosti, způsobovat si útrapy.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

vášnivě toužit

Vášnivě toužit znamená mít silnou touhu po něčem s velkou intenzitou.

trudit

Trudit se znamená vykonávat fyzicky namáhavou činnost nebo se snažit o dosažení něčeho.

toužit (bolestně)

Toužit bolestně znamená toužit silně po něčem s hlubokou intenzitou, ať už je to láska, úspěch nebo jiné.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

toužit <po čem>

Toužit je silné nutkání po něčem, co člověk chce nebo potřebuje.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

naříkat <nad čím>

Naříkat: projevovat silnou bolest nebo smutek verbálně, často vyjadřovaný pláčem.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.