Facebook

Toužit - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu toužit.

Význam: Toužit je silné přání po něčem, co je ještě nedosažitelné nebo vzdálené.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.

trápit se

Trápit se znamená trpělivě snášet bolest, zármutek či úzkosti, které nám život přináší.

truchlit

Truchlit znamená projevovat smutek nebo hlubokou bolest nad ztrátou.

přát si <co>

Přát si: vyjádřit touhu po čem nebo po někom; přání, které je kladeno na oltář přízně.

dychtit <po čem>

Dychtit po čem znamená toužit, silně toužit nebo žíznit po něčem.

bažit

Bažit: vyjádřit naléhavou touhu po čemkoliv, toužit silně.

prahnout

Prahnout je silné přání či touha po něčem intenzivního. Je to vyjádření silného apetitu či chuti.

žíznit

Žíznit znamená trpět žízeň, mít sucho v ústech, pociťovat nedostatek tekutin.

tesknit

Tesknutí je pocit intenzivní nostalgie nebo smutku z odloučení od někoho nebo něčeho.

Podobná synonyma

trápit

Trápit se znamená trávit čas v nesnázích, bolesti nebo utrpení.

dychtit (po ženě)

Toužit, dychtit po něčem. Obzvlášť o ženu - toužit po ní, po jejím přítomnosti a požehnání.

soužit

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

prahnout <po čem>

Prahnout po čem znamená toužit po něčem silně a intenzivně, zoufale chtít dosáhnout cíle.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

dychtit

Dychtit je silné zážitky touhy, touhy po něčem nebo někom; je to silné přání, které se může projevovat jak fyzicky, tak psychicky.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

přát

Přát je projevit dobrou vůli, že si přejeme, aby se druhému něco dobrého stalo.

přát si

Přát si znamená toužit po něčem nebo po někom. Je to vyjádření přízně či přání něčemu dobrému.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

dychtit (po slávě)

Dychtit po slávě znamená toužit po uznání a úspěchu.