Facebook

Naříkat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu naříkat.

Význam: Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

bědovat

Bědovat znamená vyjádřit nářek, zoufalství, zklamání či trpkost.

hořekovat

Hořekovat znamená trvat na něčem, stále se něčeho domáhat, trvat na svém, neustupovat.

lamentovat

Lamentovat znamená projevovat hlubokou bolest, smutek nebo nespokojenost.

kvílet

Kvílet je hlasité zpívání ptáků, které se obvykle ozývá zejména během jarního období.

sténat

Sténat je vyjadřovat bolest nebo utrpení za pomoci hlasitých, zasténavých zvuků.

lkát

Lkat je něco vyhýbat se nebo unikat, například před odpovědností nebo prací.

úpět

Úpět: zoufalé volání po pomoci, často vyjádřené během silného utrpení, úzkosti, bolesti nebo beznaděje.

smát se

Smát se znamená vyjadřovat radost, nadšení nebo jiné pozitivní emoce v podobě zvučného smíchu.

stěžovat si

Stěžovat si znamená vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo někým a vyžadovat řešení.

stýskat si

Stýskat si je projevovat smutek či nespokojenost z odloučení od něčeho/někoho nebo z nedostatku něčeho/někoho.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

radovat se

Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

Podobná synonyma

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

stěžovat si <na co>

Stěžovat si: vyjádřit nespokojenost s čím/kým; namítat, protestovat.

sténat (bolestí)

Sténat je zvuková reakce na bolest, který vyjadřuje utrpení a úzkost. Je to zoufalý způsob hlasitého vyjádření bolesti.

trudit

Trudit se znamená vykonávat fyzicky namáhavou činnost nebo se snažit o dosažení něčeho.

smát se (potají)

Smát se potají je skrýt svůj smích, aby to ostatní neviděli.

rmoutit

Rmoutit se znamená truchlit, smutnit, zarmouceně litovat - cítit hluboké žalování z toho, co se stalo.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.