Facebook

Bědovat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu bědovat.

Význam: Bědovat znamená nahlas vyjadřovat svou bolest, lítost a nespokojenost.

naříkat <nad čím>

Naříkat = vyjadřovat smutek a bolest; volat, kvílet, plakat, lamentovat nad čím.

hořekovat

Hořekovat je české slovo pro trpělivé očekávání a trpělivou snahu o něco, co se zdá téměř nemožné.

kvílet

Kvílet je výraz pro krátký, vysoký, pískavý zvuk, který vydávají ptáci nebo některé druhy zvířat.

úpět

Úpět je stav úzkosti, strachu a zoufalství, často s pocity bezmoci a neschopnosti překonat problémy.

lkát

Lkát je český slovní spojení, které označuje touhu nebo toužení po něčem.

lamentovat

Lamentovat znamená projevovat silný smutek nebo žal výkřikem nebo písní.

jásat

Radostně se veselit, volat, skákat, tleskat; radost a vzrušení prožívat.

rmoutit se

Smutek, bolest z něčeho; prožívat silnou úzkost z toho, co se stalo nebo co se stane.

naříkat

Naříkat: sdělovat nespokojenost, bolest nebo smutek výkřiky, pláčem nebo sténáním.

tesknit

Tesknutí je pocity intenzivního smutku, lítosti a melancholie, které se vás dotknou, když někoho nebo něco milujete, ale není to ve vaší moci.

trudit se

Trudit se znamená namáhavě pracovat, úsilím dosáhnout cíle nebo výsledku.

radovat se

Radovat se znamená prožívat velkou radost a štěstí, často vyvolané něčím pozitivním nebo úspěšným.

Podobná synonyma

rmoutit

Rmoutit se znamená prožívat smutek a bolest, často kvůli něčemu, co již nelze změnit.

naříkat si

Naříkat si znamená vyjádřit svou bolest a trápení voláním, pláčem nebo sténaním.

naříkat (na děti)

Naříkat znamená vyjadřovat smutek nebo bolest zpěvem nebo pláčem. Naříkat se často používá k vyjádření emocionální bolesti, zejména u dětí.

trudit

Trudit se znamená vykonávat fyzicky namáhavou činnost nebo se snažit o dosažení něčeho.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

naříkat <na kým n. čím>

Naříkat: vyjadřovat smutek nebo bolest nahlas, plakat, lamentovat.

kvílet (bolestí)

Kvílet je slovo používané pro popis stálého, naléhavého, nepříjemného bolestného pocitu.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.