Facebook

Chystat se <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu chystat se <k čemu>.

Význam: Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

zamýšlet

Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

plánovat

Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

Podobná synonyma

bez úmyslu

Bezúmyslný: nedávající smysl, bez cíle, nečinící žádné úmysly.

zamýšlet <co jak>

Zamýšlet znamená přemýšlet o něčem, analyzovat, uvažovat a zkoumat možnosti.

mít v úmyslu

Mít v úmyslu znamená mít v plánu nebo zamýšlet nějakou činnost nebo úkol.

zamýšlet <co>

Přemýšlet o něčem, uvažovat o něčem. Zvažovat možnosti, vyhodnocovat situace.

zamýšlet <s kým>

Zamýšlet znamená přemýšlet o něčem společně s někým.

zamýšlet se

Rozmýšlet se, zvažovat a snažit se odhalit podstatu věci.