Facebook

Vzpírat se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vzpírat se <čemu>.

Význam: Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

odporovat

Odporovat znamená namítat nebo se proti něčemu postavit, či se vyjádřit proti názoru či akci.

zdráhat se

Váhat se, odkládat či se obávat.

vzpouzet se

Vzpouzet se znamená odmítnout, bránit se nebo se vyhýbat nějaké autoritě, zákonu nebo předpisu.

Podobná synonyma

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

odporovat si

Odmítat se podřídit nebo se postavit proti něčemu; odporovat si znamená vymezovat se proti něčemu nebo v něčem trvat.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

odporovat <komu> (drze)

Odmítat příkazy nebo názory druhých, často s drzostí nebo odvahou.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

odporovat (zdravému rozumu)

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas, oponovat, postavit se proti čemukoliv (zdravému rozumu).