Facebook

Sentence - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu sentence.

Význam: Věta je pojmenování pro logickou strukturu sestávající z myšlenky nebo ideje, která je vyjádřena jedním nebo více větami.

průpověď

Průpověď je prorocké vyjádření, které předpovídá budoucí události nebo představuje očekávanou situaci.

rčení

Rčení je krátké, moudré a výstižné prohlášení, které se používá k výměně myšlenek nebo pro zdůraznění nějakého názoru.

úsloví

Úsloví je přísloví nebo věta, která představuje moudrost, poučení nebo významnou myšlenku.

moudrost

Moudrost je schopnost mít hlubokou perspektivu, pochopení a uvědomění věcí. Je to schopnost odhalit skrytou pravdu a přijmout ji.

věta

Věta je série slov, která má smysl a vyjadřuje myšlenku nebo myšlenkovou jednotku.

výrok

Výrok je prohlášení, které může být slovem, větou nebo dokonce krátkou výpovědí.

tvrzení

Tvrzení je prohlášení, které člověk vyjadřuje, aby dokázal svou pravdu nebo názor.

soud

Soud je místo, kde jsou posuzovány a rozhodovány spory a prováděny soudní řízení.

propozice

Propozice jsou podmínky a podrobnosti určitého obchodu, dohody nebo soutěže.

výpověď

Výpověď je oficiální prohlášení osoby o jejím postoji k důvodu nebo události.

rozsudek

Rozsudek je soudní rozhodnutí, které je vyneseno v procesu soudu a je závazné pro obě strany.

verdikt

Verdikt je oficiální soudní rozhodnutí, které je vyneseno po posouzení předmětného případu.

Podobná synonyma

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

pomocná věta

Pomocná věta je součástí většího textu, která přispívá k jeho základní myšlence, ale není klíčová.

logický výrok (A & B)

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

dát výpověď

Ohlásit svou rezignaci, odstoupení od zaměstnání, tím, že podá pracovník zaměstnavateli písemnou výpověď.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

oznamovací (věta)

Oznamovací je odvětví komunikace, které se zabývá předáváním informací o událostech veřejnosti.

výpověď <o čem>

Výpověď je vyjádření něčeho, co se stalo nebo co bylo řečeno. Je to prokázané vyjádření skutečností, které je podáno někomu jako důkaz.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

popřít (výrok)

Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

tvrzení (nepodložené)

Tvrzení je nepodložené prohlášení, které se zakládá na osobním přesvědčení.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že člověk byl propuštěn ze zaměstnání.

výrok (doslovný)

Výrok je prohlášení, vyjádření názoru nebo myšlenky, které je sděleno veřejně nebo v soukromí.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

vtipné rčení

Vtipné rčení je fráze, která se používá k popisu situace, případně k zesměšnění něčeho s humorným efektem.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

kladné tvrzení

Kladné tvrzení je vyjádření, které potvrzuje nějakou myšlenku, činnost nebo existenci.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

popírat (tvrzení)

Popírat znamená odmítnout nebo zpochybňovat pravdivost něčeho.

příčinný (věta)

Příčinný se vztahuje ke vzájemným vztahům mezi událostmi, které vyvolávají jiné události.

dokázat nepravdivost (tvrzení)

Vyvrátit nepravdivost (tvrzení); dokázat, že je nesprávné.

eliptický (věta)

Eliptický znamená přímý a stručný; obecně se používá pro vyjadřování myšlenek pomocí minimum slov.

jednoduchý (věta)

Jednoduchý znamená snadný, prostý, intuitivní a nenáročný, což je snadno pochopitelné.

tautologický (věta)

Tautologický je opakování stejného myšlenky ve stejných slovech nebo jinými slovy.