Facebook

Logický výrok (A & B) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu logický výrok (A & B).

Význam: Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

spojka

Spojka je slovo, obvykle spojovací části řeči nebo slovosledu, které napomáhají k plynulosti a souvislosti v textu.

disjunkce

Disjunkce je logická operace, která vyjadřuje zároveň "nebo" mezi dvěmi vyjádřeními.

přiblížení objektů (na obloze)

Přiblížení objektů se týká pozorování oblohy a měření vzdáleností mezi nimi.

Podobná synonyma

přiblížení

Přiblížení je proces, kterým se dosáhne blíže k cíli nebo úspěchu. Znamená to zlepšit nebo změnit něco, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

objevovat se (na obloze)

Objevovat se znamená vynořit se na obloze, objevit se a být viditelný.

jestliže, pak (logická spojka)

Jestliže, pak: v případě, že jeden stav je splněn, pak je nutné, aby byl splněn i druhý stav.

objevit se (na obloze)

Objevit se: pojevit se, ukázat se, vynořit se (na obloze).