Facebook

Rčení - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rčení.

Význam: Rčení je krátké, moudré a výstižné prohlášení, které se používá k výměně myšlenek nebo pro zdůraznění nějakého názoru.

obrat^1

Obrat je změna směru, způsobu myšlení nebo jednání.

úsloví

Úsloví jsou krátké věty, které vyjadřují moudrost a pravdivost. Obsahují lekce a moudrosti, které se přenášejí mezi generacemi.

fráze

Fráze je série slov sestavená dohromady, aby vyjadřovala myšlenku nebo představovala jednotlivé koncepty.

idiom

Idiom je složitější výraz, často s metaforickým významem, vyjadřující myšlenku, kterou nelze doslovně vyjádřit.

průpověď

Průpověď je prorocké vyjádření, které předpovídá budoucí události nebo představuje očekávanou situaci.

moudrost

Moudrost je schopnost mít hlubokou perspektivu, pochopení a uvědomění věcí. Je to schopnost odhalit skrytou pravdu a přijmout ji.

věta

Věta je série slov, která má smysl a vyjadřuje myšlenku nebo myšlenkovou jednotku.

výrok

Výrok je prohlášení, které může být slovem, větou nebo dokonce krátkou výpovědí.

Podobná synonyma

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

obrat^5

Obrat je změna směru, tendence nebo myšlenky; obecně jde o změnu zaměření, která může mít za následek změnu ve výsledcích nebo výsledcích.

obrat

Obrat je rychlá změna směru, situace nebo trendu.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

otřelý (fráze)

Otřelý znamená neotřelý nebo neobvyklý, jde o nápad, který není velmi originální.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

bombastický (fráze)

Přehnaně pompézní, příliš velkolepé, příliš mluvené se zdůrazněnou vážností.

logický výrok (A & B)

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

obrat (ve vývoji)

Obrat je změna úhlu pohledu na situaci, která vede k novým nápadům a způsobům řešení.

obrat (jazykový)

Obrat je krátká změna výrazu, která zesiluje nebo upřesňuje záměr. Např. "Řekl jsem to, abych získal, co jsem chtěl" místo "Řekl jsem to, abych dostal, co jsem chtěl".

opakovat (fráze)

Opakovat znamená zopakovat stejnou činnost nebo myšlenku.

příčinný (věta)

Příčinný se vztahuje ke vzájemným vztahům mezi událostmi, které vyvolávají jiné události.

fráze (ustálená)

Fráze je ustálený výraz (slovo, věta nebo věta-obraz) používaný pro rychlé a jasné vyjádření myšlenky.

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.

tautologický (věta)

Tautologický je opakování stejného myšlenky ve stejných slovech nebo jinými slovy.

výrok (doslovný)

Výrok je prohlášení nebo výpověď, která shrnuje názor nebo pohled na danou situaci.

jednoduchý (věta)

Jednoduchý znamená snadný, prostý, intuitivní a nenáročný, což je snadno pochopitelné.

oznamovací (věta)

Oznamovací je odvětví komunikace, které se zabývá předáváním informací o událostech veřejnosti.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

nepředpokládaný (obrat)

Neočekávaný, překvapivý.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

popřít (výrok)

Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

pomocná věta

Pomocná věta je součástí většího textu, která přispívá k jeho základní myšlence, ale není klíčová.

eliptický (věta)

Eliptický znamená přímý a stručný; obecně se používá pro vyjadřování myšlenek pomocí minimum slov.