Facebook

úsloví - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu úsloví.

Význam: Úsloví je přísloví nebo věta, která představuje moudrost, poučení nebo významnou myšlenku.

průpověď

Průpověď je prorocké vyjádření, které předpovídá budoucí události nebo představuje očekávanou situaci.

rčení

Rčení je krátké, moudré a výstižné prohlášení, které se používá k výměně myšlenek nebo pro zdůraznění nějakého názoru.

moudrost

Moudrost je schopnost mít hlubokou perspektivu, pochopení a uvědomění věcí. Je to schopnost odhalit skrytou pravdu a přijmout ji.

věta

Věta je série slov, která má smysl a vyjadřuje myšlenku nebo myšlenkovou jednotku.

výrok

Výrok je prohlášení, které může být slovem, větou nebo dokonce krátkou výpovědí.

obrat

Obrat je rychlá změna směru, situace nebo trendu.

sentence

Věta je sdružení slov, které má smysl a vyjadřuje myšlenku.

Podobná synonyma

eliptický (věta)

Eliptický znamená přímý a stručný; obecně se používá pro vyjadřování myšlenek pomocí minimum slov.

obrat^1

Obrat je změna směru pohybu, zejména při řízení vozidla. Může být také použito jako metafora pro změnu názoru, jednání nebo životního stylu.

logický výrok (A & B)

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

obrat^5

Obrat je změna směru, tendence nebo myšlenky; obecně jde o změnu zaměření, která může mít za následek změnu ve výsledcích nebo výsledcích.

vtipné rčení

Vtipné rčení je fráze, která se používá k popisu situace, případně k zesměšnění něčeho s humorným efektem.

příčinný (věta)

Příčinný se vztahuje ke vzájemným vztahům mezi událostmi, které vyvolávají jiné události.

výrok (doslovný)

Výrok je prohlášení nebo výpověď, která shrnuje názor nebo pohled na danou situaci.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

popřít (výrok)

Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

pomocná věta

Pomocná věta je součástí většího textu, která přispívá k jeho základní myšlence, ale není klíčová.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

nepředpokládaný (obrat)

Neočekávaný, překvapivý.

oznamovací (věta)

Oznamovací je odvětví komunikace, které se zabývá předáváním informací o událostech veřejnosti.

jednoduchý (věta)

Jednoduchý znamená snadný, prostý, intuitivní a nenáročný, což je snadno pochopitelné.

obrat (otřelý)

Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

tautologický (věta)

Tautologický je opakování stejného myšlenky ve stejných slovech nebo jinými slovy.

obrat (ve vývoji)

Obrat je změna úhlu pohledu na situaci, která vede k novým nápadům a způsobům řešení.

obrat (jazykový)

Obrat je krátká změna výrazu, která zesiluje nebo upřesňuje záměr. Např. "Řekl jsem to, abych získal, co jsem chtěl" místo "Řekl jsem to, abych dostal, co jsem chtěl".

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.