Facebook

Postavit se (před soud) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu postavit se (před soud).

Význam: Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

ocitnout se <kde>

Ocitnout se je vyjádření pro náhlé nacházení se v určité situaci nebo prostoru.

zastavit se

Zastavit se znamená přestat se pohybovat nebo činnost, kterou člověk dělá.

Podobná synonyma

zastavit

Zastavit znamená ukončit činnost nebo pohyb, přerušit.

ocitnout se

Ocitnout se znamená být náhle někde, být v situaci, nebo se ocitnout ve změti pocity, myšlenek či situací.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit pohyb, činnost; zabránit v dalším pokračování.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená vypnout motor a ukončit jeho provoz.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

zastavit se (v řeči)

Zastavit se znamená zastavit činnost, zastavit se na místě nebo zastavit se v tom, co člověk dělá.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

ocitnout se (v situaci)

Nacházet se v situaci, být v ní umístěný nebo se dostat do ní.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.