Facebook

Kladné tvrzení - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu kladné tvrzení.

Význam: Kladné tvrzení je vyjádření, které potvrzuje nějakou myšlenku, činnost nebo existenci.

popření

Popření je odmítnutí nebo zamítnutí něčeho.

negace

Negace je odmítnutí, zpochybnění nebo popření něčeho nebo někoho.

opak

Opak je protiklad, přesný opak čeho/čemu.

protiklad

Protiklad je opačný význam nebo kontrastní vztah mezi dvěma věcmi.

vada

Vada je nedostatek nebo poškození, které může způsobit, že věc není plně funkční nebo vyhovuje standardním požadavkům.

chyba

Chyba je nesprávný nebo neúplný výsledek, který nastane při porušení předpokladů nebo postupů.

klad

Klad je pozitivní aspekt nebo charakteristika něčeho/někoho; může být použit k vyjádření něčího přínose či kvalit.

nesouhlas

Nesouhlas je stav, kdy nějaká myšlenka, činy či postoje nejsou podporovány, přijímány nebo schvalovány.

odmítnutí

Odmítnutí je odepření něčeho, či odmítnutí něčí žádosti, návrhu nebo názoru.

zamítnutí

Odmítnutí, což je nesouhlas s žádostí, požadavkem nebo návrhem, s odmítnutím souvisí i selhání.

souhlas

Souhlas je vyjádření přijetí, schválení nebo odmítnutí něčeho. Je to také forma výrazu přízně nebo nesouhlasu.

Podobná synonyma

vada (vína)

Vada je chuťová vlastnost vína, která je výsledkem špatného vinifikace nebo skladování.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

vyjadřovat souhlas

Dát najevo souhlas, podpořit nebo schválit.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.

pravopisná chyba

Pravopisná chyba je chyba ve správném zápisu slov ve větě. Mohou být např. ve tvaru slov, interpunkci, českém pravopisu.

souhlas (rodičů)

Souhlas rodičů je jejich schválení nebo podporování činností, rozhodnutí nebo změn, které se týkají jejich dětí.

objevit se <kde> (chyba)

Objevit se znamená vynořit se nebo se projevit ve známém prostředí.

souhlas (obecný)

Souhlas je přijetí a schválení názoru nebo činu druhé osoby.

protiklad (ostrý)

Protikladem slova "ostrý" je "měkký".

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.