Facebook

Eliptický (věta) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu eliptický (věta).

Význam: Eliptický znamená přímý a stručný; obecně se používá pro vyjadřování myšlenek pomocí minimum slov.

necelý

Necelý znamená méně než celý, ale více než částečný.

částečný

Částečný znamená neúplný, omezený nebo částečný.

kusý

Kusý znamená nedokončený, neúplný, nepřesný nebo neúplný.

nekompletní

Nekompletní: nedokončený, nedostatečný, chybějící některé části.

uplný

Uplný znamená úplný, kompletní, absolutní, plný nebo úplný.

celý

Celý znamená úplný, kompletní nebo neporušený. Je to opak slova částečný nebo část.

katalektický (stopa)

Katalektický je označení pro chemickou reakci, která je uspíšená přítomností katalizátoru, což je látka, která se podílí na reakci, ale sama se nezmění.

Podobná synonyma

neomezený; #částečný; #dílčí;

Neomezený: bez stanoveného limitu; částečný: částečně omezený nebo omezený; dílčí: část nebo části celku.

stopa

Stopa je trvalé nebo dočasné znamení, které zaznamenává přítomnost člověka nebo jiného živého organismu.

necelý (týden)

Necelý znamená méně než celý, tedy například méně než 7 dní v týdnu.

katalektický

Katalektický se týká chemických reakcí, které jsou urychleny přítomností katalyzátoru.

stopa <po čem>

Stopa je ve fyzice často používaný výraz pro výsledek pozorování, například záznam, který zůstává po činnosti či pohybu částice.

úplný (tma)

Absolutní, úplné ticho nebo tma; bez jakékoliv formy světla nebo zvuku.

stopa (vozu)

Stopa je odstup mezi kolejnicemi, který určuje šířku vozu.

stopa (po ranách)

Stopa je většinou známka poškození nebo použití, která zůstává po něčem, co bylo odstraněno nebo zmizelo.