Facebook

Boží soud - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu Boží soud.

Význam: Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

katarze

Katarze je psychologický proces, který vede k úlevě nebo odpuštění z traumatických událostí prostřednictvím smíření a vyrovnání.

rozhřešení

Rozhřešení je událost, při které se vyřeší nějaký problém nebo konflikt.

odpuštění

Odpuštění je proces osvobození od zodpovědnosti za něčí chyby nebo křivdy a jejich uvedení do původního stavu.

ordálie

Ordálie je soudní procedura, ve které je obviněný požádán, aby dokázal svou nevinu provedením nějakého podivného nebo nebezpečného úkolu.

Podobná synonyma

odpuštění (trestu)

Odpuštění trestu je proces, kterým se snižuje nebo zrušuje trest za zločin.

dát rozhřešení

Rozhřešení je odpověď nebo řešení, které ukončí nebo zmírní břemeno nebo odpovědnost.