Facebook

Popřít (výrok) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu popřít (výrok).

Význam: Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

zvrátit <co>

Zvrátit znamená změnit směr, obrátit, změnit běh věci.

vykloubit

Vykloubit znamená přetrhnout tuhé spojení mezi dvěma částmi nebo oddělit je od sebe silou.

vytrhnout <co>

Odstranit nebo vytrhnout silou, násilím nebo nátlakem.

vyrvat

Vyrvat = odtrhnout silou, násilím, nebo bez souhlasu; zlomit, odříznout, odtrhnout.

vylomit (z kořenů)

Vytrhnout nebo přemoci sílu, která drží něco pohromadě; odstranit či odříznout.

dokázat nepravdivost (tvrzení)

Vyvrátit nepravdivost (tvrzení); dokázat, že je nesprávné.

vymluvit <co komu>

Vymluvit znamená odmítnout to, co někdo řekl, nebo navrhl.

zničit <co>

Zničit znamená rozbit, poškodit, zcela zničit nebo zahubit.

pobořit

Zničit, zbořit; poškodit nebo zmařit úsilí někoho jiného.

převrátit <co>

Obrátit, změnit směr, vyvrátit.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

obrátit do sebe

Vymezit sebe sama jako protiklad oproti druhým, aby byly vyniknuty odlišnosti.

Podobná synonyma

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

obrátit se

Obrátit se znamená změnit směr nebo způsob myšlení, jednání nebo jakoukoliv činnost.

potvrdit <co komu>

Potvrdit : potvrdit, že je to pravda/že je to správné.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

obrátit

Změnit směr, pořadí či polohu.

vytrhnout <koho> (ze snění)

Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

dát možnost <komu>

Dát možnost znamená poskytnout příležitost nebo šanci někomu jinému.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

vybít <komu> (zuby)

Vybít zuby: fyzicky napadnout člověka a způsobit mu zranění, obvykle na obličeji a čelisti.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

dávat <komu> cenu

Oceňovat někoho za jeho činy nebo výkon, dávat mu cenu.

vytrhnout (ze spánku)

Vytrhnout znamená probudit rychle a náhle, obvykle ze spánku.

přitěžovat <komu>

Přitěžovat znamená přidělovat nebo přikládat nějakou zátěž nebo úkol, který má být vykonán.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

využít <co> (pro sebe)

Využít (pro sebe) znamená použít to pro osobní prospěch.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

půjčit <co komu>

Půjčit: dát komu něco na dočasné použití, za úplatu nebo zdarma, s tím, že to půjde vrátit.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

vypít si

Vypít si znamená sníst/spolknout víc než je obvyklé; obvykle se užívá k popisu žízně, kterou je třeba uspokojit.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat nebo dát něco komu jinému.

vlepit <komu> (pohlavek)

Vlepit (komu) znamená dát mu pohlavek nebo ránu.

zničit

Zničit znamená zničit nebo znehodnotit, fyzicky nebo psychicky, nějakou věc nebo osobu.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.