Facebook

Rituál - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rituál.

Význam: Rituál je obřad nebo ceremonie, která se opakuje v přesně definovaném pořadí a je provázena speciálními symboly.

obřadnost

Obřadnost je ceremoniální chování, které vyžaduje dodržování etických standardů a zásad. Je to forma úcty a respektu vůči druhým.

ceremonie

Ceremonie je slavnostní shromáždění s předem stanoveným pořádkem a obřadností, které obecně znamená nějakou událost nebo důležitou událost.

akt

Akt je činnost, konkrétní čin nebo činnost, která má nějaký účel.

obřad

Obřad je slavnostní akt, který má symbolický význam a je obvykle prováděn s předem danými rituály.

ritus

Ritus je formální obřad nebo ceremoniál, který se provádí za účelem posvěcení, posílení nebo uctění.

liturgická kniha

Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

Podobná synonyma

liturgický obřad

Liturgický obřad je slavnostní shromáždění, které se skládá z modlitby, kázání, hymnů a různých rituálů.

kniha (starobylá)

Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

účetní kniha

Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

kniha

Kniha je knižní dílo, které může obsahovat příběhy, informace, fakta a myšlenky.

kniha záznamů

Kniha záznamů je systematický seznam údajů, který se používá k trvalému zaznamenávání informací.

kniha (matriční)

Kniha je knižní publikace, která obsahuje sešity, články a informace o určitém tématu.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

obřad (církevní)

Obřad je forma církevního rituálu, který je prováděn buď s bohoslužebnými účely, nebo k oslavě nebo uctění něčeho.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

kniha (podání)

Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

špatná kniha

Kniha, která má špatný obsah, nedostatečnou úroveň jazyka a je plná chyb.

pamětní kniha

Kniha, která zaznamenává události, osobní zkušenosti a vzpomínky.

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.