Facebook

Rituál - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rituál.

Význam: Rituál je obřad nebo ceremonie, která se opakuje v přesně definovaném pořadí a je provázena speciálními symboly.

obřadnost

Obřadnost je ceremoniální chování, které vyžaduje dodržování etických standardů a zásad. Je to forma úcty a respektu vůči druhým.

ceremonie

Ceremonie je slavnostní shromáždění s předem stanoveným pořádkem a obřadností, které obecně znamená nějakou událost nebo důležitou událost.

akt

Akt je činnost, konkrétní čin nebo činnost, která má nějaký účel.

obřad

Obřad je slavnostní akt, který má symbolický význam a je obvykle prováděn s předem danými rituály.

ritus

Ritus je formální obřad nebo ceremoniál, který se provádí za účelem posvěcení, posílení nebo uctění.

liturgická kniha

Liturgická kniha je kniha náboženských textů a rituálů, které se používají při bohoslužbách.

Podobná synonyma

zaujmout (kniha)

Zaujmout znamená upoutat pozornost, vzbudit zájem nebo vyvolat emoce.

kniha

Kniha je knižní dílo, které může obsahovat příběhy, informace, fakta a myšlenky.

kniha (objemná)

Kniha je soubor souvisejících stránek s textem nebo obrázky, vytištěných na papíře nebo jiném materiálu.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

liturgický obřad

Liturgický obřad je slavnostní shromáždění, které se skládá z modlitby, kázání, hymnů a různých rituálů.

obřad (církevní)

Obřad je forma církevního rituálu, který je prováděn buď s bohoslužebnými účely, nebo k oslavě nebo uctění něčeho.

kniha (starobylá)

Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

roztrhaná kniha

Kniha, která byla fyzicky či úmyslně roztržena na kusy.

špatná kniha

Kniha, která má špatný obsah, nedostatečnou úroveň jazyka a je plná chyb.

kniha (podání)

Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

pamětní kniha

Kniha, která zaznamenává události, osobní zkušenosti a vzpomínky.

kniha záznamů

Kniha záznamů je systematický seznam údajů, který se používá k trvalému zaznamenávání informací.

kniha (matriční)

Kniha je knižní publikace, která obsahuje sešity, články a informace o určitém tématu.

účetní kniha

Účetní kniha je dokument, ve kterém se zaznamenávají transakce a financování firmy.